Nytt supportärende

Milstolpar

Skapa milstolpar

Milstolpar används för att markera punkter i kontraktets livscykel där någonting händer eller när vissa uppgifter bör utföras. Milstolpar kan skapas utan up...
Tors, 2 apr., 2020 at 11:13 AM

Se milstolpar

När du granskar ett kontrakt får du tillgång till milstolpar genom att klicka på #6 i menyn till vänster. Därefter visas kontraktets tidslinje och alla mils...
Tors, 2 apr., 2020 at 10:34 AM

Milstolpsbiblioteket

Du kan spara fastställda milstolpar i biblioteket. Detta innebär att milstolpar och uppgifter kan skapas på en gång och sedan tillämpas på kontrakt. Om till...
Tors, 2 apr., 2020 at 11:15 AM

Se milstolpar – Alla kontrakt

Du kan se milstolpar och uppgifter för ett antal kontrakt på samma ställe. Du hittar vyn på fliken Uppföljning i menyn uppe på skärmen. En lista öv...
Tors, 2 apr., 2020 at 10:15 AM

Arbete exempel på använder milstolpar

Exemplet nedan visar en milstolpe som skapats med realistiska data. Ett kontrakt med månatliga betalningsvillkor har ingåtts. En milstolpe har skapats fö...
Tors, 2 apr., 2020 at 10:17 AM