Nytt supportärende

Organisationsstruktur och användarhantering

Organisationsstruktur

I användaradministrationen skapas en organisationsstruktur som kan innehålla ett önskat antal enheter och underenheter. Varje användare ansluts till någon o...
Tors, 16 apr., 2020 at 10:51 AM

Administration av användare

I användaradministrationen skapas organisationens struktur dvs. hierarki och användarnamn. Anvisningar för skapande av organisationsstruktur finns här. ...
Tors, 2 apr., 2020 at 3:39 PM