Nytt supportärende

Cloudia Contract

Cloudia Avtal användarnivåer

Användarrollen fastställer användarrättigheterna Cloudia Avtal har förvalda användarroller, och dessutom kan man skapa egna användarroller för en organi...
Tors, 16 apr., 2020 at 10:31 AM

Roller

I Cloudia Användaradministration kan du granska, skapa, redigera, radera eller kopiera användarnas roller applikationsspecifikt. Ny roll Välj a...
Tors, 26 mar., 2020 at 9:37 AM

Roller i andra enheter

I avtalshanteringen kan man för användaren fastställa en roll även utanför hemenheten. Roller fastställs i delen "Användaradministration".   V...
Tors, 26 mar., 2020 at 9:37 AM

Kontaktuppgifter

I användaradministrationen kan man också spara kontraktsparters kontaktuppgifter (t.ex. leverantörer, kunder, beställare). När kontrakt redigeras kan m...
Tors, 26 mar., 2020 at 9:39 AM

Grupper

Man kan skapa ett önskat antal användargrupper i tjänsten. En användare kan anslutas till en eller flera användargrupper. Med hjälp användargrupper kan man...
Tors, 26 mar., 2020 at 9:39 AM