Nytt supportärende

Delning, kopiering och överföring av kontrakt

Delning, kopiering och överföring ett kontrakt

När kan organisationer dela/överföra/kopiera kontrakt? Delning/kopiering/överföring ett kontrakt förutsätter att förtroenderelation läggs till för organ...
Tors, 16 apr., 2020 at 9:04 AM

Delning av kontraktsmall

* på separat beställning När kan organisationer dela kontraktsmall? Delning av avtalsmallar förutsätter att förtroenderelation läggs till för organi...
Tors, 26 mar., 2020 at 2:03 PM