Nytt supportärende

Granska kontrakten

Skapa meddelande

Meddelandena om avtalet visas i "Meddelanden” i avtalsvyn: Skapa nytt meddelande Du kan skapa meddelanden om avtal i "Skapa meddeland...
Tors, 26 mar., 2020 at 2:39 PM

Skapa reklamation

I avtalsvyn kan du skapa reklamationsförslag eller reklamationer via avtalet om det är giltigt. Skapa reklamation Du kan skapa reklamationsförsl...
Tors, 16 apr., 2020 at 9:50 AM

Ändringsförslag

I del ”Ändringsförslag” i vyn Se avtal kan du göra ändringsförslag till giltiga avtal och granska och redigera gamla förslag och ändringar. Syftet med proce...
Tors, 26 mar., 2020 at 2:37 PM

Kommentarsrunda

I avtalsvyn kan du granska och skapa kommentarsrundor relaterade till avtalet och redigera kommentarer. Kommentarsrundorna kan ha följande status: utkast, a...
Tors, 26 mar., 2020 at 3:45 PM

Fastställande av personuppgifter som sekretessbelagda - extra funktion

* på separat beställning Med hjälp av funktionen kan uppgifter som sparats i systemet indelas i tre kategorier:   Innehåller offentliga personuppgifte...
Tors, 23 apr., 2020 at 1:03 PM