Nytt supportärende

Kontraktshelheter og kontraktssök

Sökfunktion

Alla de kontrakt för vilka användaren har läsrättigheter är förvalda. Du kan spara sökningar som förvalda via funktionen ”Sökinställningar”.   Ordsöknin...
Tors, 26 mar., 2020 at 2:05 PM

Kontraktshelheter

Du kan granska kontraktshelheter genom att i den övre navigeringen klicka på ”Sök kontrakt” och därefter på ”Kontraktshelheter”. I vyn visas en lista öv...
Tors, 26 mar., 2020 at 2:15 PM

Meddelanden

I Cloudia Kontrakt kan du redigera meddelande på organisations- och enhetsnivå samt samt kontraktshelhets- och kontraktsspecifika meddelanden. Sök ...
Tors, 2 apr., 2020 at 9:19 AM

Kontraktsskorg

Du kan göra massändringar i kontrakt via kontraktskorgen. Ändra uppgifter om internt kontrakt Redigera läs- och redigeringsbehörigheter Byt kontraktstyp...
Tors, 26 mar., 2020 at 2:24 PM

Delade avtal

Du kan granska delade avtal genom att i den övre navigeringen klicka på ”Sök avtal” och därefter på ”Avtal”. Avtalen visas i alfabetisk ordning på sidan...
Tors, 17 Maj, 2018 at 12:28 PM