Nytt supportärende

Använderhantering

Användaradministration - Allmän beskrivning

Med hjälp användaradministration skapar man en grund för en ändamålsenlig och informationssäker kontraktshantering, -redigering och -granskning. Därigenom s...
Tors, 26 mar., 2020 at 9:24 AM

Logga in på Cloudia tjänster

För att logga in på Cloudia-tjänsterna navigerar du till https://login.cloudia.net/user/login och sätt in användarnamn och lösenord och klicka på 'Logg...
Tors, 2 apr., 2020 at 3:15 PM

Mina uppgifter

På fliken Mina uppgifter kan du granska och redigera ditt användarnamns grunduppgifter och byta lösenord. Grunduppgifter  Om du vill redigera användarn...
Tors, 26 mar., 2020 at 9:25 AM

Uppgifter och inställningar

I delen Uppgifter och inställningar administrerar man hela organisationens kontoinställningar:  Grundinställningar  Namn - Organisationens namn  Språ...
Tors, 26 mar., 2020 at 9:26 AM