Nytt supportärende

Upphandlingsintegration till Cloudia Contract

Upphandlingsintegration till Cloudia Contract

Allmänt

Konkurrensutsättningsintegration underlättar och automatiserar utnyttjandet av uppgifter om konkurrensutsättningar vid upprättandet och hanteringen av kontr...
Fre, 29 dec., 2017 at 12:31 PM

Upphandlingsintegration

Upprättande av kontraktsutkast och överföring till anbudsinfordran Man kan skapa ett eller flera kontraktsutkast och foga dem till anbudsinfordran (Allm...
Tors, 16 apr., 2020 at 1:25 PM