Exemplet nedan visar en milstolpe som skapats med realistiska data.

  • Ett kontrakt med månatliga betalningsvillkor har ingåtts.
  • En milstolpe har skapats för att följa upp betalningarna, och uppgifter kan skapas för varje betalning för att kontrollera betalningen.
  • Personer som ansvarar för uppföljningen av betalningar identifieras och markeras som ansvariga.
  • Varje betalningsuppgift har sin förfallodag och påminnelse.


Skapa milstolpar och uppgifterSe uppgifter på kontraktets tidslinje (se istruktion på se milstolpar)


Markera betalningar som avslutade och bifoga ett kvitto till uppgiften: