Du kan spara fastställda milstolpar i biblioteket. Detta innebär att milstolpar och uppgifter kan skapas på en gång och sedan tillämpas på kontrakt. Om till exempel samma uppgifter krävs i början av varje kontraktsperiod kan en standardmilstolpe skapas för detta syfte.


Du kommer till biblioteket för milstolpar via menyn Uppföljning uppe i användargränssnittet. Där öppnas en sök-lista som visar alla milstolpar i biblioteket. 


Klicka på ”Skapa ny milstolpe” för att skapa en milstolpe.


Då öppnas en dialogruta där du kan skapa en milstolpe. Exemplet nedan visar hur en milstolpe för uppgifter som krävs i slutet av en kontraktsperiod kan skapas i biblioteket. Tre uppgifter med beskrivningar.Obs! Det är inte möjligt att ange förfallodagar för milstolpar och uppgifter när de skapas i biblioteket. Detta beror på att de kan läggas till i ett kontrakt när som helst, vilket innebär att datumen måste läggas till kontrakten.


När milstolpar läggs till i ett kontrakt kan de hämtas från biblioteket genom att klicka på ”Lägg till från biblioteket”. Då visas en lista över valbara milstolpar som skapats i biblioteket.


Om du väljer ett alternativ nedladdas milstolpens namn och en lista över uppgifter. Förfallodagarna för både milstolpen och uppgifterna måste nu konfigureras tillsammans med de användare som ansvarar för uppgifterna (se instruktioner av skapa milstolpar).