Cloudias ADFS-integration utnyttjar en identifieringsserver, till exempel Microsoft ADFS, som ansluts till kundens AD-system. Meddelandeformatet är SAML 2.0. 


I samband med inloggning förmedlar ADFS-tjänsten följande uppgifter till Cloudias system: 

 • Användarens namn 
 • Användarnamn 
 • E-postadress 
 • Kod för användarens grupp (t.ex. ämbetsverk eller enhet så att Cloudias system kan placera användaren i rätt organisationsdel) 
 • Användarens roll (roll i Cloudias system, ej obligatorisk uppgift. Kan också anges i Cloudias användaradministration)


Inloggning i Cloudias system 


Man kan logga in i Cloudia på två sätt beroende på definitionen av integrationen: 


SP-initiated login 

Användaren öppnar webbläsaren, går till adressen https://login.cloudia.net/login/  och väljer rätt organisation i rullgardinsmenyn "Logga in i ADFS-tjänsten".  

OBS! Organisationen kan också ha dirigering via sitt underdomän till denna adress (t.ex. cloudialogin.example.com) OBS! Användare skapas inte om uppgift om enhet inte finns i kundens organisationsstruktur. 


Inställningarna för användarens roller beror på definitionen av AD-integrationen:  

 1. I samband med första inloggning skickar AD uppgifter om användarnamn, enhet och roll. Användarnamnet är klart efter den första inloggningen.  
 2. AD skickar endast uppgifter om användare och enhet. Då kan administratören separat fastställa roll för användaren i Cloudias administrationssystem.   


IdP-initiated login 

 1. Användaren öppnar webbläsaren och går till sin organisations ADFS-inloggningstjänst. 
 2. I rullgardinsmenyn väljer användaren tjänst (Cloudia) och loggar in. 

OBS! Användare skapas inte om uppgift om enhet inte finns i kundens organisationsstruktur. 


Inställningarna för användarens roller beror på definitionen av AD-integrationen:  

 1. I samband med första inloggning skickar AD uppgifter om användarnamn, enhet och roll. Användarnamnet är klart efter den första inloggningen.  
 2. AD skickar endast uppgifter om användare och enhet. Då kan administratören separat fastställa roll för användaren i Cloudias administrationssystem.


Administratörer 


Administratörer loggar in i systemet med användarnamn och lösenord på https://login.cloudia.net