I avtalshanteringen kan man för användaren fastställa en roll även utanför hemenheten. Roller fastställs i delen "Användaradministration".  


Välj enhet och användare från den. Redigera användarnamnet i menyn "Redigera".  


Välj fliken "Användarens roller" och klicka på "Redigera roller".  


Välj applikationen Avtalshantering. Under listan över roller finns funktionen Roller i andra enheter.  

  • Välj enhet för vilken du vill bevilja rollen 
  • Välj roll 
  • Klicka på "Lägg till" 
    • Rollen visas i tabellen "Roller i andra enheter" 


BILD: Lägg till roll i en annan enhet i avtalshanteringen