I delen Uppgifter och inställningar administrerar man hela organisationens kontoinställningar: 


Grundinställningar 

  • Namn - Organisationens namn 
  • Språk - Förvalt språk för alla användare

Du kan ändra grundinställningarna i "Ändra grundinställningar".  


Aktiverade applikationer - räknar upp alla applikationer som köpts av Cloudia. För att ändra dem ska du kontakta myynti@cloudia.fi