I användaradministrationen skapas en organisationsstruktur som kan innehålla ett önskat antal enheter och underenheter. Varje användare ansluts till någon organisationsenhet som blir användarens hemenhet. För användaren fastställs användarrättighetsroller för varje tjänst som organisationen använder.  


OBS! När man namnger enheter är det bra att välja namn som gör dem lätta att identifiera. Om namnet på flera enheter börjar med samma ord ökar risken för sammanblandningar.  


Anvisningar för hur man skapar och redigerar användarnamn finns här.


Skapa organisationsstruktur 

 • Användaradministrationens administratör loggar in i systemet med ett användarnamn som skapats av Cloudias administration när den första applikationen beställts.
 • För organisationen skapas en viss enhetsstruktur 
  • Skapade enheter och underenheter räknas upp i organisationsträdet 


Skapa ny enhet: 

Välj "Lägg till enhet” 

BILD: Lägg till ny enhet


 • Ange enhetens namn, e-post och en beskrivning på fliken grunduppgifter


 • Välj under vilken enhet den nya enheten ska etableras på fliken "Välj enhet"


 • Klicka på Spara.


Skapade enheter och underenheter räknas upp i organisationsträdet till vänster i användaradministrationen. Följande åtgärder kan vidtas för varje enhet: 


 • Lägg till ny användare i enheten 
  • Detaljerade anvisningar för hur man skapar nya användare finns här
 • Redigera enhetens uppgifter 
  • Du kan redigera enhetens grunduppgifter och enhetens övre nivå 
 • Redigera enhetens kontaktuppgifter 
  • Se anvisningarna nedan 
 • Ta bort en enhet 
  • Du kan ta bort en enhet om den saknar användare  
  • OBS! Enheten tas bort permanent och kan inte återställas

BILD: Vid varje enhet i organisationsstrukturen finns en meny med olika funktioner.


Lägg till kontaktuppgifter för enheten  


Välj den valda enhetens funktioner i menyn "Kontaktuppgifter".  

 • Lägg till nya kontaktuppgifter 
  • Fyll adressuppgifterna och klicka på "Spara" 
 • OBS! Om du lägger till flera kontaktuppgifter kan du välja en uppgift som standardkontaktuppgift för enheten 
 • I fråga om varje kontaktuppgift kan du 
  • Redigera skapade uppgifter 
  • Kopiera kontaktuppgifter 
  • Ta bort kontaktuppgifter 
  • Ange kontaktuppgifter som standard för en enhet


BILD: I fönstret Enhetens kontaktuppgifter kan du lägga till kontaktuppgifter för enheten och redigera dem.