Skapa och hantera metadata

  


Du kan granska metadata genom att i den övre navigeringen klicka på "Kontraktsinställningar" och därefter på "Metadata".

  

Skapa metadata
 

 • Klicka på ”Skapa nya metadata”

  


Enhet/ämbetsverk


Välj enhet till vars kontrakt nya metadata länkas.


   

Informationstyp

 • Enradigt textfält – texten får vara högst en rad lång
 • Flerradigt textfält – texten kan vara flera rader lång
 • Pris – ange priset i fältet
 • Prisintervall – två fält i vilka prisintervallet anges
 • Numerisk uppgift – ett numeriskt värde som inte är pris, t.ex. betalningsvillkor
 • Värdeområde – två fält i vilka ett numeriskt intervall anges
 • Datum – ange ett visst datum
 • Datumintervall – ange intervallet mellan två datum, t.ex. hyrestid
 • Värdelista – fastställ en meny i vilken användaren kan välja ett alternativ
 • Värdelista flerval – fastställ en meny i vilken användaren kan välja ett eller flera alternativ
 • Tabell - definiera en tabell med önskad mängd rader och kolumner
 • Bild

  


Språk

Välj språk på vilket metadata skapas genom att aktivera språket. Du kan välja flera språk genom att trycka ner ctrl-knappen på tangentbordet och klicka på språken. Valbara språk: 

 • Finska 
 • Engelska 
 • Svenska

 

 

Namn

Ange namn i fältet "Namn". Uppgiften anges separat för alla valda språk.

 


Standardinnehåll

Du kan fastställa färdigt innehåll för metadata i "Standardinnehåll". 

 • Standardinnehållet kan hämtas från biblioteket med funktionen "Lägg till från frasbibliotek" 
  • I pop-up-fönstret som öppnas kan du välja fraser som standardinnehåll Lås innehållet
Du kan låsa standardinnehåll genom att klicka på "lås innehållet", varefter innehållet i metadata inte kan redigeras.


Lägg till alla nya kontrakt när kontrakt skapas: 

 • Om du väljer detta alternativ läggs tilläggsinformationen till alla kontrakt när de skapas 
 • Om tomt värde tillåts kan metadata lämnas tomt   Spara metadata genom att klicka på "Spara". 


Granska metadata

 

Ytterligare information visas i ”Inställningar för kontrakt” -> ”Metadata”. Du kan ändra sorteringen i "Omorganisera". 

 • Alfabetisk ordning (A-Ö)
 • Alfabetisk ordning (Ö-A)
 • Senaste först
 • Äldsta först
 • Senast redigerade först

   


På listan över metadata visas på vilken enhets- eller organisationsnivå metadata har skapats.

  


Du kan också söka metadata efter namn eller datatyp från "Sök kontraktposter".


 

Redigera metadata

 

Välj metadata på listan och klicka på "Redigera". Redigering av metadata öppnas. Redigera och klicka på "Spara".

 

 

 

Ta bort metadata

Välj ”Ta bort” i menyn. 

 • Vill du verkligen ta bort valt objekt? 
  • Ok
  • Avbryt


   

OBS! Om du redigerar eller raderar metadata påverkar detta inte metadata som använts tidigare i kontrakt.