Syftet med larmen är att ge användare en möjlighet att se viktiga händelser i systemet. Larm skapas automatiskt om samma ämne som meddelandet till användaren.  

 

Av tabellen nedan framgår vilka funktioner som utlöser larm:

Kategori    

Larm skapas

Syfte

Kundens påminnelser

Användaren fastställer

se påminnelser

Kommentarer


 

 

Inbjudan till kommentarrunda

Larmet informerar att användaren har inbjudits att kommentera kontraktet

Ny kommentar

Larmet informerar att det finns nya kommentarer.

Förändringar i kontraktets status

Kontraktet är i kraft
Kontraktet har arkiverats
Kontraktet har stängts
Kontraktet har hävts
Kontraktet har upphört
Kontraktet är halvfärdigt
 Kontraktet har överförts

Larmet informerar att kontraktets status har förändrats. 

Elektronisk underskrift

Elektronisk underskrift är klar
 Elektronisk underskrift har avslagits

Larmet informerar väsentliga personer om den elektroniska underskriftens status

Förändringar i kontraktets innehåll

Uppgifterna om beställaransvar bör kontrolleras

Larm för att uppgifterna om beställaransvar bör kontrolleras

Optionsperiod

Optionsbeslut har fattats

Larm för optionsbeslut har delgivits

Reklamationer
 

Reklamationsmeddelandet har sparats

       

Reklamationsmeddelandet har skickats


Reklamationsförslaget har skickatsLarmen visas på två ställen på förstasidan. Du kan öppna listan över larm genom att klicka på Larm på första sidan eller på klockikonen uppe till vänster.Om man klickar på den högra kanten öppnas en lista över användarens larm. När nya larm kommer uppdateras den gröna siffran bredvid klockikonen.Larmen grupperas enligt vad som utlöst dem. Genom att klicka på kategorins namn öppnas en lista över larm i kategorin.Listan visar varje larm och dess tidpunkt. Om man klickar på länken i larmet öppnas kontraktet och den kontraktsdel som larmet gäller. Om till exempel en kommentar har utlöst larmet öppnas kontraktets kommentardel. 

 

Påminnelser utlöser larm i vilka man kan läsa påminnelsens meddelande. Meddelandet öppnas i ett popupfönster om man klickar på "Visa larmets meddelande".Larmen sparas på listan tills du raderar dem. Du kan radera ett larm åt gången eller alla larm i kategorin.Du ska bekräfta raderingen. När larm raderas minskar siffran som visar deras antal.Dessutom kan användare granska larm relaterade till ett visst kontrakt genom att klicka på klockikonen på kontraktets söklista.Sök larm


Du kan söka kontrakt med larm genom att klicka på "Larm” i sökningen av kontrakt.