* på separat beställning


När kan organisationer dela kontraktsmall?


Delning av avtalsmallar förutsätter att förtroenderelation läggs till för organisationerna. Cloudia lägger till förtroenderelation. Skicka alltid skriftlig begäran till Cloudia om aktivering av förtroenderelation för alla involverade organisationer.


Vem har rätt att dela kontraktsmallar?


 • Delning av avtal kräver inte en separat roll utan endast förtroenderelation mellan organisationerna (vem delar och med vem). Administratörer och enhetens administratör har rätt att dela avtalsmallar.


Delning av kontraktsmall

 • Avtalsmallar delas i avtalsmallens redigeringsläge. Välj avtalsmall och klicka på "Redigera".Delning sker i avsnittet "Delning" genom att klicka på "Dela kontraktsmall''


 • Ange e-postadress (användaren ska ha användarnamn för Cloudia Avtal)
 • Klicka på "Dela kontraktsmall''


Godkänn avtalsmallar


 • För den mottagande organisationen/enheten syns avtalsmallen i biblioteket för avtalsmallar under "Delade kontraktsmallar''
  • Med knappen öppnar du en lista över organisationernas delade avtalsmallar.
  • Om du klickar på raden för avtalsmallen öppnas information om den.
   • Flytta mallen till biblioteket för avtalsmallar genom att klicka på "Godkänn"
   • Ta bort avtalsmallen från listan genom att klicka på "Avvisa''