* På separat beställning


Du kan använda en skrivbordsvy som består av widgetar (snabbvy). Widgetarna bildar en dynamisk vy, där du lätt kan följa med kontraktens livscykel. Som kontraktsansvarig eller chef ser du läget för hela enheten eller rentav hela organisationen (beroende på dina användarrättigheter). Du får tillgång till vyn genom att lägga till skrivbordets roll för användaren. Anvisningar för hur man lägger till rollen för användarnamn finns i Artikeln Administration av användare "Användarens roller".


Till chefens eller kontraktsansvarigas vy


I balken till vänster på skrivbordet kan du byta till chefens eller kontraktsansvarigas widget-vy.I vyn öppnas (chefens vy):

På kontraktsansvarigas skrivbord finns följande widgetar: 

 • Kontraktens status 

  • Schema som visar hur organisationens kontrakt är fördelade enligt status. Om du för muspekaren på grafen över kontrakt med en viss status ser du antalet kontrakt. I vyn kan du välja information endast om en viss enhet genom att välja enhet via pennikonen uppe till höger.

 • Nyaste kontrakten 

  • Lista över nya kontrakt som användarnamnet har rätt att läsa. Om du klickar på raden får du ytterligare information om kontraktet, och via knappen i slutet av raden kommer du till kontraktshanteringen där du kan ta del av kontraktet och information om det. 

 • Aktiva reklamationsförslag 

  • På listan visas alla öppna reklamationsförslag i systemet som användaren har rätt att se. Om du klickar på raden får du ytterligare information om reklamationsförslaget, och via knappen i slutet av raden kommer du till kontraktshanteringen där du kan ta del av/redigera reklamationen.     

 • Öppna uppföljningsobjekt 

  • På listan visas alla öppna uppföljningsobjekt i systemet som användaren har rätt att se. Om du klickar på raden får du ytterligare information om uppföljningsobjektet, och via knappen i slutet av raden kommer du till kontraktshanteringen där du kan ta del av/redigera uppföljningsobjektet.     

 • Mina påminnelser 

  • Du ser en lista över dina påminnelser. Om du klickar på raden får du ytterligare information om påminnelsen, och via knappen i slutet av raden kommer du till kontraktshanteringen där du kan ta del av/redigera påminnelsen.     

 • Mina meddelanden 

  • En lista över meddelanden till användaren. Om du klickar på raden får du ytterligare information om påminnelsen, och via knappen i slutet av raden kan du öppna hela meddelandet.     På chefens skrivbord finns dessutom följande två widgetar: 


 • Uppskattade värden/enhet 

  • Ett schema där du ser hur det uppskattade värdet på organisationens kontrakt fördelar sig mellan enheter. Uppskattade värden kan granskas enligt kontrakt eller kontraktshelheter. Du kan filtrera schemat så att det visar fem/tio enheter med flest kontrakt eller så att det visar fördelningen av de uppskattade värdena på kontrakt/kontraktshelheter.
 • Kontraktsansvariga 

  • Schema som visar hur organisationens kontrakt är fördelade mellan kontraktsansvariga. Du kan filtrera schemat så att det visar fem/tio kontraktsansvariga med flest kontrakt i systemet eller fördelningen av vissa enheters kontrakt mellan ansvariga.