Du kan granska delade avtal genom att i den övre navigeringen klicka på ”Sök avtal” och därefter på ”Avtal”.


Avtalen visas i alfabetisk ordning på sidan. Du kan ändra sorteringen i "Ordna enligt". Avtalen på listan kan ha följande status: giltigt, utkast, hävt, uppsagt och upphört. Om man har tillgång till arkivering kan avtalen ha därmed relaterad status såsom ”arkiverats” och ”överförts”. De åtgärder som kan vidtas för avtal beror på avtalets status och den inloggade användarens användarrättigheter.


Genom att klicka på avtalets namn ser du grunduppgifterna om avtalet och eventuella underavtal.


Granska avtal


Avtalen visas i ”Sök avtal” -> ”Avtal”. Du kan ändra sorteringen i "Ordna enligt".


Alfabetisk ordning (A-Ö)

Alfabetisk ordning (Ö-A)

Senaste först

Äldsta först

Senast redigerade först



I startvyn till vänster finns kolumnen ”Sök” med vilken du kan söka avtal i förteckningen. Uppe till vänster kan du byta skrivbordets språk och uppe till höger logga ut eller återvända till Cloudia Kontraktshantering. 


Lista över avtal:




Från listan över avtal kommer du direkt till följande funktioner:


 • Läsrättigheter till delade avtal 

  • Med delningsfunktionen kan du dela enskilda avtal med andra organisationer och enheter (läsrättigheter) eller enskilda användare (läsrättigheter). Om endast läsrättigheterna till avtalet delas på organisations- eller enhetsnivå kan organisationens användare läsa avtalet. Om läsrättigheterna till avtalet delas med enskilda användare kan de läsa avtalet.

 • Redigeringsrättigheter till delade avtal 

  • Avtal kan delas för redigering till enskilda användare. Efter delningen hittar dessa användare avtalet i "Delade avtal" och kan redigera grunduppgifterna om avtalet (namn, beskrivning, nummer, avtalsperiod, bilagor till avtalet, övriga bilagor och länkar) och avtalspunkter. Dessutom kan redigeraren ladda ner avtalsdokumentet åt sig själv. När ändringarna har sparats kan redigeraren skicka avtalet tillbaka till organisationen som delat det.


Läs delade avtal 


Välj avtal på listan

 • I förhandstitten öppnas avtalets 

 • grunduppgifter 

 • avtalspunkter 

 • dokument 




Redigera delade avtal


Välj avtal på listan


 • I förhandstitten öppnas avtalets (Redigeringsanvisningar finns i artikeln "Skapa kontrakt")
  • grunduppgifter
  • avtalspunkter
  • dokument
  • Skicka 
 • När avtalet har redigerats kan du spara avtalet och skicka det tillbaka till organisationen som delat det.

Obs! Spara avtalet och skicka det tillbaka. OBS! Därefter kan du inte längre läsa eller redigera avtalet!