I avtalsvyn kan du granska och skapa kommentarsrundor relaterade till avtalet och redigera kommentarer. Kommentarsrundorna kan ha följande status: utkast, aktiv eller stängd.
Lägg till ny kommentarsrunda

 •  Välj ”Lägg till ny kommentarsrunda


 • Rubrik
  • Ange rubrik till kommentarsrundan
 • Följetext
  • Ange följetext till inbjudan
 • Tidsfrist
  • Ange tidsfristen för kommentarer
 • Mottagare:
  • Lägg till intern mottagare för kommentarsrundan genom att klicka på "Lägg till intern mottagare"
  • Du kan välja mottagare i Användaradministrationens kontaktuppgifter
  • Lägg till extern mottagare för kommentarsrundan genom att klicka på "Lägg till extern mottagare"
  • Ange mottagarens e-postadress
 • Bilagor
 • Visa kontraktsdokumentet för mottagarna:
  • Den som skapar kommentarsrundan kan avgöra om kontraktsdokumentet ska visas för mottagarna
 • Mottagarna ser varandras kommentarer:
  • Den som skapar kommentarsrundan kan avgöra om mottagarna kan se varandras kommentarer
 • Skicka slutrevisionen av kommentsrundan till externa användare
  • Den som skapar kommentarsrundan kan avgöra om slutrevisionen av kommentsrundan ska skickas till externa användare
 • Skicka e-postmeddelande om nya kommenterar
  • Om inställningen inte är aktiverad skickas alltid ett e-postmeddelande när en ny kommentar mottas


Avtalspunkter 

 • älj de avtalspunkter som ska kommenteras genom att bocka för avtalspunkten i "Lägg till kommentarsrundan". Då ser mottagaren avtalspunkten och dess innehåll.
  • Genom att klicka på Välj alla kan du ta med alla avtalspunkter i kommentarsrundan 
  • Vid behov kan du ställa frågor om avtalspunkten i "Ytterligare information/fråga om objektet"Välj om metadata/vilka metadata som ska visas i kommentarsrundan genom att klicka på "Lägg till kommentarsrundan". Då ser mottagaren metadata och dess innehåll.


OBS! Avtalpunkter eller metadata kan inte lägg till kommentarsrund.  


När du fyllt i de nödvändiga fälten ska du klicka på ”Spara” eller lämna vyn genom att klicka på ”Ångra”.


Starta kommentarsrunda

 • När alla nödvändiga uppgifter har fyllts i kan kommentarsrundan startas.
 • När du sparat kan du välja "Starta kommentarsrunda"
 • Klicka på knappen för att skicka inbjudan till deltagarna i kommentarsrundan
 • Om du vill starta kommentarsrundan senare, välj "Ångra"


Mottagarna får inbjudan per e-post.

 • Du kommer till kommentarvyn genom att klicka på "Inled kommentering"Kommentera kontrakt


Efter att du klickat på Inled kommentering kommer du till kommentarvyn där deltagare kan kommentera kontraktet.

 • Deltagarna kan kommentera en aktiv begäran om kommentarer
 • Kommentaren kan läggas in på önskade ställen
 • Skicka kommentarer genom att klicka på "Skicka kommentarer"Administration av kommentarsrunda


Kommentarsrundor visas på avtalsfliken "Kommentarer"


Utkast till kommentarsrunda

 • Redigera
  • Redigera halvfärdig kommentarsrunda
   • Samma vy öppnas som när ny kommentarsrunda skapas
 • Starta kommentarsrunda
  • Starta kommentarsrunda genom att klicka på ”Starta kommentarsrunda”
 • Ta bort
  • Radera kommentarsrunda


Aktiv kommentarsrunda

 • Granska
  • Öppna information om kommentarsrundan
 • Kommentar
  • Användaren kommer till samma kommentarsvy som visas för mottagaren
  • Kommentarerna visas i vyn
 • Redigera
  • Redigera en startad kommentarsrunda
   • Samma vy öppnas som när en ny kommentarsrunda skapas. 
   • Där kan du redigera tidsfrist, mottagare, avtalspunkter och metadata. 
   • Tidsfristen kan förlängas eller förkortasMottagare kan raderas/läggas till. Systemet skickar ett e-postmeddelande om detta till de involverade. 
 • Avsluta kommentarsrundan
  • Användaren kan avsluta en aktiv kommentarsrunda genom att klicka på ”Avsluta kommentarsrundan” 
 • Skicka påminnelse
  • Du kan skicka en påminnelse till de personer som ännu inte har kommenterat kontraktet med funktionen "Skicka påminnelse".
   • Välj de personer till vilka du vill skicka påminnelsen i fönstret och klicka på "Skicka".


Avslutad kommentarsrunda

 • En aktiv kommentarsrunda avslutas efter att tidsfristen gått ut. Användaren kan också avsluta den genom att klicka på ”Avsluta kommentarsrundan”. 
 • En avslutad kommentarsrunda kan aktiveras på nytt via funktionen ”Starta kommentarsrunda”