I del ”Ändringsförslag” i vyn Se avtal kan du göra ändringsförslag till giltiga avtal och granska och redigera gamla förslag och ändringar. Syftet med processen för ändringsförslag är att göra nödvändiga ändringar i innehållet i gällande kontrakt. Ändringsförslag kan gälla avtalspunkter i gällande kontrakt och bilagor till kontrakt (frågor som gäller själva kontraktsdokumentet). I övrigt kan kontrakt redigeras med funktionen "redigera". 


Upprättande av ändringsförslag samt godkännande eller förkastande av ändringar

Ändringsförslag upprättas alltid först som ett internt förslag, som kontraktets ansvariga person eller systemets administratör kan godkänna eller förkasta. Kontraktsändringar genom ändringsförslag sparas på fliken "Historia" för kontraktet.


Lägg till nytt ändringsförslag 


a) Du kan skapa ändringsförslag genom att välja "Skapa ändringsförslag” i listan över kontrakt


b) Välj ”Lägg till” i punkten "Ändringsförslag"


Välj därefter "Skapa ändringsförslag" eller "Lägg till" 

 • Grunduppgifter 

 • Avtalsbilagor 

 • Avtalspunkter 

 • Sändning


Obs! Du kan spara ändringsförslag först efter att du fastställt minst ett ändringsbehov som gäller en avtalspunkt eller en bilaga till kontraktet.


Grunduppgifter: 

Namnge och beskriv ändringsförslaget på fliken "Grunduppgifter" 

 • Namn 

 • Beskrivning 

Avtalsbilagor: 
 
På fliken Avtalsbilagor kan du välja avtalsbilagor som du vill länka ändringsförslagets till samt byta eller ersätta befintliga bilagor. 

 • Föreslå ny bilaga: 

  • Ladda upp en fil i vyn som öppnas från din dator eller dra och släpp den i laddningsfönstret 

 • Föreslå byte av bilaga: 

  • Välj ”Föreslå byte av denna bilaga” 

  • Ladda upp en fil i vyn som öppnas från din dator eller dra och släpp den i laddningsfönstret 

 • Föreslå radering av bilaga: 

  • Välj ”Föreslå radering av denna bilaga” 

 • Kommentera ändringsförslag: 

  • Välj ”Kommentera ändringsförslag” 

  • Kommentera och välj ”Spara” 

 • Ångra ändringsförslag: 

  • Välj "Ångra ändringsförslag"


Efter att du sparat ändringsannonsen sparas de föreslagna ändringarna i bilagorna till kontraktet i ändringsannonsen.Avtalspunkter: 
 
På fliken ”Avtalspunkter” kan du föreslå ändringar direkt i avtalets strukturerade punkter. 

 • Föreslå ny avtalspunkt: 

  • Välj ”Föreslå ny avtalspunkt” 

  • Skapa ny avtalspunkt”. Här fastställs avtalspunktens informationstyp, namn och innehåll 

 • Föreslå ny avtalspunkt från avtalsposter: 

  • Välj ”Föreslå ny avtalspunkt från biblioteket” 

  • Välj avtalspunkter i pop-up-fönstret som öppnas 

 • Föreslå nytt värde: 

  • Välj ”Föreslå nytt värde” 

  • Redigera förslaget och klicka på ”Spara” 

  • I ändringsannonsen visas nu det gamla och nya innehållet i avtalspunkten sida vid sida 

 • Föreslå att punkten tas bort: 

  • Välj ”Föreslå att punkten tas bort” 

 • Kommentera ändringsförslag: 

  • Välj ”Kommentera ändringsförslag” 

  • Kommentera och välj ”Spara” 

 • Ångra ändringsförslag: 

  • Välj "Ångra ändringsförslag" 


Efter att du sparat ändringsannonsen sparas de föreslagna ändringarna i avtalspunkterna i ändringsannonsen.Skicka ändringsförslag 


När du angett de föreslagna ändringarna av avtalsbilagor och/eller avtalspunkter kan du spara ändringsförslaget genom att klicka på ”Spara". 

 • Efter att du sparat förslaget skickas det för kännedom till avtalets ansvariga 

 • Ange ämne för ändringsförslaget och en beskrivning 

 • Skicka förslaget till avtalets ansvariga genom att klicka på ”Skicka ändringsförslag till avtalets ansvariga person(er) för godkännande”Se, redigera och radera ändringsförslag 


Se och redigera ändringsförslag:

 • Välj ”Redigera” 

 • Redigera förslaget och klicka på ”Spara”Radera ändringsförslag

Endast halvfärdiga ändringsförslag kan raderas. 

 • Välj ”Ta bort” Godkänn och förkasta ändringsförslag samt skicka meddelanden om ändringar 


Ändringsförslagen behandlas av kontraktets ansvariga person som kan godkänna eller förkasta enskilda punkter i ändringsförslag samt motivera beslutet. Ansvariga för avtalet kan godkänna ändringarna, varefter en ny version bildas av avtalet eller förkasta alla ändringar och lämna avtalet oförändrat.  Ändringsförslagen visas också på fliken "Historia".


Godkänn ändringsförslag

Användaren kan godkänna eller förkasta enskilda punkter i ändringsförslag och motivera beslutet.

Väl ändringsförslag på listan och klicka på ”Redigera” 


Godkänn avtalsbilagor eller -punkter

 • Välj punkt 

 • Välj "Godkänn" 

 • Motivera vid behov och klicka på ”Godkänn”Förkasta avtalsbilagor eller -punkter 

 • Välj punkt 

 • Välj "Avvisa''

 • Motivera vid behov och klicka på ”Avvisa''Godkänn/Förkasta 

När ändringsförslagen har behandlats görs den slutliga avtalsändringen på fliken ”Godkänt/Förkastat” 

Obs! Avtalets innehåll förändras omedelbart när ändringsförslaget godkänns. 

 • Klicka på ”Godkänn och ändra kontraktet” eller ”Förkasta och lämna avtalet oförändrat” 

 • Efter att ändringarna blivit slutgiltigt godkända/förkastade kan den ansvariga lägga till sin motivering och bekräfta avtalsändringen 

 • Efter att avtalsändringen blivit godkänd meddelar systemet om ändringen och den ansvariga kan informera om dettaÅngra ändringar 

 • En tidigare version av ett avtal kan återställas efter ändringar 

 • Detta görs separat för varje godkänt ändringsförslag och återställer avtalet till den version som gällde innan ändringsförslagen godkändes 

 • Välj ”Återställ och ändra kontraktet''

OBS! Avtalets innehåll förändras omedelbart när det återställs.Ändringsmeddelande 

Information om godkänd ändring 

 • Lägg till mottagare 

 • Bilagor 

 • Kontrakts pdf-dokument 

 • Meddelandets ämne och följetext* 

 • Välj ”Skicka meddelande” när de nödvändiga punkterna har fyllts i