I avtalsvyn kan du skapa reklamationsförslag eller reklamationer via avtalet om det är giltigt.
Skapa reklamation


Du kan skapa reklamationsförslag eller reklamationer via kontraktet om det är giltigt.

Ange uppgifterna om reklamationsförslaget i formuläret som öppnas: 

 • Grunduppgifter 
 • Reklamationsobjekt 
 • Ansvariga och användare: 
 • På fliken Ansvariga ser användaren uppgifterna om kontraktets ansvariga som behandlar förslaget. Skicka reklamationsförslaget till den ansvariga genom att spara det 
 • Kontraktsansvariga kan direkt skapa aktiva reklamationer för sina kontrakt

 

Grunduppgifter

 

I Grunduppgifter kommer följande uppgifter direkt från kontraktet: 

 • Kontraktshelhet i reklamation 
 • Kontrakt i reklamation 
 • Reklamationens kontraktstyp 


Reklamationens namn*

 • Ange namn för reklamationen

 

Reklamationstyper

 • Administratörernas klassificeringar av reklamationer 
 • Klicka vid behov på ”Välj” och välj rätt typ på listan

  Klicka på ”Följande” eller gå via navigeringen för att fylla i reklamationsobjektet.


 

Reklamationsobjekt

Ange uppgifterna om objektet för reklamationen/reklamationsförslaget i fälten.


Reklamationsobjekt*:

 • Ange uppgifterna om reklamationsobjektet

 

Reklamationsorsak *:

 • Ange reklamationsorsak

 

Motivering av reklamation*:

 • Ange motivering av reklamation

 

Reklamationskälla (person):

 • Ange personuppgifterna

 

Reklamationskälla (organisation):

 • Ange uppgifterna om organisationen

 

Reklamationskälla (e-post):

 • Ange reklamationskällans e-postadress

 

Reklamationsbilagor:

 • Du kan foga bilagor till reklamation/reklamationsförslag genom att klicka på ”Lägg till” 
 • Du kan också lägga till dokument från dokumentbiblioteket genom att klicka på ”Lägg till från biblioteket” och välja bilaga på listanReklamationsstatus*:

 • Välj status för reklamationen på listan. Endast kontraktsansvarig (och administratörer) kan välja reklamation som status. 
  • Utkast till reklamationsförslag (halvfärdigt förslag) 
  • Aktivt reklamationsförslag (skickats till ansvarig) 
  • Förkastat reklamationsförslag (förslag som ansvarig förkastat) 
  • Utkast till reklamation (halvfärdig reklamation) 
  • Aktiv reklamation (behandlad reklamation) 
  • Behandlad reklamation (reklamationen har behandlats) 

Klicka på ”Spara” när du angett uppgifterna om reklamationens objekt och status

 

Ansvariga och användare:

På fliken Reklamationsförslagets/reklamationens ansvariga och användare finns uppgifter om reklamationens ansvariga. Kontraktets ansvariga eller administratör kan byta, ändra och lägga till ansvariga för reklamationen.

Genom att fastställa rättigheter kan man avgränsa läsrättigheterna till reklamationen.

Ansvarig för reklamation:

 • Klicka på ”Välj ansvarig”. 
 • Välj ansvarig på listan som öppnas eller avgränsa resultaten 
 • Klicka på "Lägg till"

Ersättare för kontraktsansvarig:

 • Klicka på ” Lägg till ersättare för ansvarig” 
 • Välj ersättare på listan som öppnas eller avgränsa resultaten. 
 • Klicka på "Lägg till".

 
Ersättare kan raderas genom att klicka på det röda krysset

Rättigheter:

 • Organisationens alla användare 
 • Ansvariga 
 • Följande användare 
 • Klicka på ”Lägg till användare”, ”Lägg till enhet” eller ”Lägg till användargrupp” 
 • Välj användare, organisationer eller användargrupper på listan som öppnas eller avgränsa resultaten. 
 • Klicka på "Lägg till"

  

Spara ändringarna genom att klicka på ”Spara”.


Lägg till ny kommentarsrunda 


Till kommentarsrundan kommer 

 • Status 
 • Startdatum 
 • Slutdatum

 

Tidsfrist 

 • Ange tidsfrist för kommentarsrundan

 

Lägg till mottagare 

 • Lägg till intern mottagare 
  • Mottagare väljs från listan över användarnamn 
 • Lägg till extern mottagare 
  • Lägg till extern mottagares e-postadress

 När du har fyllt i alla nödvändiga uppgifter kan kommentarsrundan börja 

 • När du sparat kan du välja "Starta kommentarsrunda" 
  • Klicka på knappen för att skicka inbjudan till deltagarna i kommentarsrundan 
 • Om du vill starta kommentarsrundan senare, välj "Ångra" 
 • Mottagarna får inbjudan per e-post. 


Kommentarer av intern mottagare: 

 • En intern mottagare väljer "Inled kommentering", varefter Cloudia Kontrakts inloggningsfönster öppnas (om mottagaren inte redan loggat in) 
 • Efter inloggning öppnas kommentarvyn

 

Kommentarer av extern mottagare: 

 • En extern mottagare väljer "Inled kommentering”, kommentarvyn öppnas (en extern mottagare behöver inte logga in i Cloudia Kontrakt)

 

Kommentera reklamation

Till kommentarvyn kommer 

 • Tidsfrist 
 • Den som begärt kommentarer 
 • Kontrakt i reklamation 
 • Reklamationsnamn 
 • Reklamationsobjekt 
 • Reklamationsorsak 
 • Motivering av reklamation 
 • Reklamationskälla (person) 
 • Reklamationskälla (organisation) 
 • Reklamationskälla (e-post) 
 • Reklamationsbilagor

  

Kommentarer: 

 • I vyn visas alla kommentarer

  

Lägg till ny kommentar och bilagor: 

 • Kommentera reklamationen och foga vid behov bilagor
 • ”Lägg till ny kommentar”

 

 


Behandling och beslut


På fliken Behandling och beslut kan du lägga till bilagor relaterade till behandling och beslut samt skriva text om behandlingen av reklamationen:
Historiska uppgifter

 

På fliken Historiska uppgifter hittar du reklamationens/reklamationsförslagets kommunikations- och statushistoria.