Du kan göra massändringar i kontrakt via kontraktskorgen.

 • Ändra uppgifter om internt kontrakt
 • Redigera läs- och redigeringsbehörigheter
 • Byt kontraktstyp
 • Överför kontrakt till en annan enhet (* Extra funktion)
 • Kopiera kontrakten för utomstående användare (* Tilläggsegenskap)
 • Överför kontrakten till en utomstående användare (* Tilläggsfunktion)
 • Lägg till kontratsbilaga
 • Lägg till en annan bilaga
 • Lägg till metadata

Ändringar

Användaren väljer kontrakt till kontraktskorgen. Kontrakten kan läggas i korgen en åt gången eller samtidigt med funktionen ”Lägg alla i kontraktskorgen”.

Kontraktskorg

Efter överföringen kommer du till kontraktskorgen där du kan göra ändringarna.

 • Du kan ändra valda kontrakt i kontraktskorgen genom att välja dem på listan eller alla kontrakt samtidigt.
  • Ändra uppgifter om internt kontrakt
   • Du kan fastställa ett kontrakt som internt
  • Redugera läs- och redigeringsbehörigheter
   • Du kan massredigera:
    • ansvariga personer
    • ansvariga personers ersättäre
    • läsbehörigheter
    • redigeringsbehörigheter
  • Byt kontraktstyp
   • Välj ny kontraktstyp
   • Ta ställning till om ytterligare information och uppföljningsobjekt ska ärvas
    • Ersätt en tidigare typs
    • Lägg till nya
    • Ändra inte
  • Överför kontrakt till en annan enhet (* Extra funktion)
   • Välj organisation
   • Välj ansvarig
  • Kopiera kontrakten för utomstående användare (* Tilläggsegenskap)
   • Ange användarens e-post
   • Välj om kontrakten ska tas bort ur kontraktskorgen efter funktionen
  • Överför kontrakten till en utomstående användare (* Tilläggsfunktion)
   • Ange användarens e-post
  • Lägg till metadata
   • Lägg till metadata i kontraktet


Gör ändringarna och klicka på ”Spara” eller gå tillbaka genom att klicka på ”Ångra”.