Cloudia Dashboard är ett webbläsarbaserat kontraktsverktyg med vars hjälp organisationens kontraktsanvändare får tillgång till organisationens kontrakt. Cloudia Dashboard fungerar smidigt tillsammans med Cloudia Kontrakt.

Cloudia Dashboard är avsedd för distribution av och information om kontrakt inom organisationen. Cloudia Kontrakts ansvariga kan i Cloudia Dashboard publicera kontrakt, varefter organisationens övriga kontraktsanvändare kan granska dem.

Med hjälp av Cloudia Dashboard kan man effektivt förebygga köp som inte sker via upphandlingskontrakt och minskar arbetet som går åt till att söka kontrakt inom organisationen. Med hjälp av Cloudia Kontrakt kan organisationens ansvariga fastställa och exakt avgränsa vilka kontrakt som ska användas inom organisationen och publicera dem i Cloudia Dashboard. Därigenom blir organisationens kontraktsanvändare medvetna om organisationens kontrakt och kan utnyttja dem i sitt arbete. På detta sätt kan man skapa klarhet i organisationens kontraktshantering och ta fram transparenta processer för hela kontraktspersonalen.


Du kan också välja en vy för skrivbordet där du med ett ögonkast ser vilken status dina kontrakt har, vem som ansvarar för kontrakten, hurdana aktiva reklamationsmeddelanden kontrakten har och vad du bör komma ihåg om kontrakten. All relevant information om kontrakten visas i samma vy – grafiskt och överskådligt. 

(* På beställning)Inför Cloudia Kontraktsanvändares Anslutning


Som kontraktsanvändare behöver du inte logga in separat för att bläddra i din organisations kontrakt om du loggat in i organisationens nät genom Active Directory (AD)-identifiering.

OBS! Active Directory (AD)-inloggning är inte tillgänglig för alla användare.

Inloggning via AD-identifiering:

  • Du kan bläddra i kontrakt genom att öppna Dashboard på https://login.cloudia.net
  • Välj organisation i ”Logga in i ADFS-tjänsten” och logga genom AD-identifiering

Inloggning med användaradministrationens interna användarnamn:

  • Ange användarnamn och lösenord och klicka på ”Logga in”

Om du ansvarig användare av Cloudia Kontrakt kommer du till Cloudia Dashboard.

Webbläsare som Cloudia Dashboard stöder: Internet Explorer (minst version 9), Google Chrome och Firefox. Observera att webbläsaren ska tillåta pop-up-fönster och JavaScript.


Se också: Tekniska krav


Anvisningar för skrivbordet finns här.