Använd inloggningsskärmen eller AD-verifiering för att logga in på systemet.


Logga in med användarhanteringsuppgifter:

 • Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på "Logga in"


Logga in med AD-verifiering:

 • Välj din organisation i listan 'Logga in med ADFS' och logga in enligt AD-autentiseringsprocedurenNavigering


I Cloudia Användarhantering klickar du på flikarna högst upp på skärmen för att navigera mellan flikarna.


Mina uppgifter

 • Ändra grundläggande information
 • Ändra lösenord


Administration av användare

 • Visa, skapa, redigera och ta bort organisations- och enhetshierarkin
 • Visa, skapa, redigera och ta bort användarkonton
 • Visa, skapa, redigera och ta bort information om organisation och enhetskontakt


Kontraktshanteringsinställningar

 • Grupper
  • Visa, skapa, redigera och ta bort grupperna


 • Roller
  • Visa roller från fall till fall
  • Visa, skapa, redigera och ta bort rollerna (användarhantering, kontraktshantering)


 • Kontaktinformation
  • Visa, skapa, redigera och ta bort kontaktinformationer


Roller

 • Visa roller från fall till fall
 • Visa, skapa, redigera och ta bort rollerna (Alla applikationer)