Med hjälp användaradministration skapar man en grund för en ändamålsenlig och informationssäker kontraktshantering, -redigering och -granskning. Därigenom säkerställer man att rätt användare har tillgång till rätt kontrakt, och att användarna hanterar kontrakt enligt sina användarrättigheter.


Användaradministrationens struktur består av följande delar: 

 • Mina uppgifter 
  • Grundläggande uppgifter och redigering av dem 
  • Byte av lösenord 
  • Kontaktuppgifter för den egna organisationens administratör 
  • Information om till vilken enhet inom organisationen det egna användarnamnet har länkats 
  • Det egna användarnamnets roller och användargrupper 
 • Administration av användare 
  • Hurdan organisationsstrukturen är (enheter och underenheter) 
  • Kontaktuppgifter för respektive enhet och underenhet 
  • Vilka som använder tjänsterna 
  • Vilket användarnamn som hör till respektive användare 
  • Vilken organisationsdel (enhet) användaren hör till 
  • Användarnas roller, dvs. vilka funktioner användarna får använda i respektive applikation 
  • Gruppera användarna i användargrupper för att kunna bevilja användarrättigheter snabbare (Cloudia Avtal) 
  • Byte eller nollställning av en annan användares lösenord om lösenordet glömts 
 • Inställningar för avtalshantering 
  • Roller 
  • Kontaktuppgifter 
  • Grupper 
 • Uppgifter och inställningar  
  • Redigera organisationens uppgifter och inställningar
  • Applikationer som organisationen beställt iet


BILD: Användarens uppgifter på användaradministrationens förstasida