Man kan skapa ett önskat antal användargrupper i tjänsten. En användare kan anslutas till en eller flera användargrupper. Med hjälp användargrupper kan man bevilja läs- och redigeringsrättigheter till flera användare samtidigt.

 


Ny användargrupp


Klicka på ikonen + (lägg till)

  • Ange namn och beskrivning i fönstret som öppnas
  • Välj ”Spara” eller lämna vyn genom att klicka på ”Ångra”


Redigera användargrupper


Välj användargrupp som du vill redigera

  • Redigera uppgifterna i vyn som öppnas
  • Välj ”Spara” eller lämna vyn genom att klicka på ”Ångra”


Radera kontaktuppgifter


Välj kontaktuppgift som du vill radera

  • Välj ”Spara” eller lämna vyn genom att klicka på ”Ångra”