Cloudia Dashboard Kontraktsförteckning innehåller din organisations alla kontrakten som du har rätt att läsa. Kontrakten visas i alfabetisk ordning. Du kan byta ordningsföljden i menyn uppe till höger i Kontraktsförteckning. 
 

I startvyn till vänster finns kolumnen ”Sök” med vilken du kan söka kontrakt i förteckningen. Uppe till vänster kan du byta Dashboard språk och uppe till höger logga ut eller återvända till Cloudia Contract. Granskning av kontrakt 
 
I kontraktsförteckning visas som förvalt organisationens alla kontrakt som du har rätt att läsa. Du kan avgränsa vyn med funktionen ”Sök”. Detaljerade anvisningar för sökning finns i artikeln Sökning av kontrakt.   


Du kan granska kontraktshelheter eller enskilda kontrakt. 


Om du klickar på "Gruppera enligt kontraktshelhet" får du en lista över avtalshelheterna. Om du klickar på namnet på avtalshelheten ser du grunduppgifterna om helheten och relaterade avtal. Följande uppgifter visas om avtalshelheter: 

 • Avtalshelhetens ID 

 • Beskrivning av avtalshelheten 

 • Avtalsansvarig 

 • Avtalshelhetens dokument 

 • Diarienummer 

 • Avtalshelhetens avtal. Här ser du en lista över de avtal som du har rätt att läsa. 

 
Du kan också granska avtal utan att gruppera dem enligt avtalshelhet, och då visas varje avtal på egen rad. Om du klickar på avtalets namn i avtalsförteckningen får du följande uppgifter om avtalet: 

 • Avtalstyp 

 • Avtalshelhet 

 • Avtalsgrupp 

 • Enhet Med knappen med tre tvärstreck till höger om avtalets namn får du fram mer detaljerade uppgifter om avtalet. 


 • Bläddra 

  • Detaljerad information om avtalet i systemet öppnas.   

   • 1 Grunduppgifter 

    • Grunduppgifter om avtalet: Namn, beskrivning av avtalet, Diarienummer, Avtalets ID, Avtalsnummer, Avtalshelhet, Avtalstyp, Avtalsperiod, Avtalets ansvariga, Avtalets reservansvariga, Beställare och Leverantörer 

   • 2 Ytterligare information 

    • Avtalets metadata 

   • 3 Innehåll   

    • Avtalets avtalspunkter 

   • 4 Produkter 

    • Produkter som omfattas av avtalet 

   • 5 Reklamationer 

    • Avtalsreklamationer 

    • Möjlighet att skapa reklamationsförslag för avtalet 

   • 6 Meddelanden 

    • Meddelanden relaterade till avtalet


 • Skapa reklamationsförslag (* På beställning