Du kan granska kontraktshelheter genom att i den övre navigeringen klicka på ”Sök kontrakt” och därefter på ”Kontraktshelheter”.


I vyn visas en lista över kontraktshelheter i Cloudia Kontrakt som omfattas av användarens läsrättigheter. Kontraktshelheterna kan vara utkast eller giltiga. De åtgärder som kan vidtas i kontraktshelheternaberor på användarens användarrättigheter och de redigeringsrättigheter som fastställts för helheterna.


Bläddra i och redigera kontraktshelheterKlicka på ikonen på raden för den valda kontraktshelheten (tre streck). En meny öppnas med alternativen "Bläddra, Skapa kontrakt och Redigera" för giltiga kontraktshelheter och "Bläddra, Skapa kontrakt, Redigera och Ta bort” för utkast till kontraktshelheter. Om användaren inte har rätt att redigera en kontraktshelhet kan han eller hon endast ta del av kontraktshelheten. Administratören på organisationsnivån kan redigera kontraktshelheter, även om redigeringsrättigheterna skulle vara begränsade. Även enheternas administratörer kan alltid redigera sina enheters kontraktshelheter.

Granska skapade kontraktshelheter

Kontraktshelheterna visas i ”Sök kontrakt” -> ”Kontraktshelheter”. Du kan ändra sorteringen i "Omorganisera".  

 • Alfabetisk ordning (A-Ö)
 • Alfabetisk ordning (Ö-A)
 • Senaste först
 • Äldsta först
 • Senast redigerade förstLista över kontraktshelheter:

 


Bläddra i kontraktshelheter

 • En vy öppnas med en lista över kontraktshelhetens
  • Grunduppgifter 
  • Metadata
  • Kontrakt 
  • Värde 
  • Meddelanden 


Grunduppgifter:

  

 • Namn på kontraktshelheten 
 • Beskrivning av kontraktshelheten 
 • Kontraktshelhetsperioden 
 • Konkurrensutsättningens ID 
 • Konkurrensutsättningens namn 
 • Diarienummer 
 • Kontraktshelhetens nummer 
 • Kontraktshelhetens ID 
 • Kontraktstyp 
 • Kontraktshelhetsstatus
 • Kontraktshelhetens enhet 
 • Ansvarig för kontraktshelhet 
 • Ersättare för ansvarig

   


Ytterligare information: 

 • Ytterligare information om kontraktshelheten visas

  

Kontrakt:  

 • Kontraktshelhetens kontrakt visas 
 • Du kan granska respektive kontrakt och beroende på dina rättigheter öppnas följande funktioner: 
  • Granska
  • Redigera
  • Lägg kontrakt i kontraktskorg
  • Skapa underkontrakt
  • Skapat ändringsförslåg
  • Skapa meddelande
  • Kopiera som kontraktsmall

        * Extra funktion


Värde: 

 • Kontraktshelhetens värde visas

Meddelanden: 

 • Kontraktshelhetens meddelanden visas

  

Skapa meddelande om kontraktshelhet

Rubrik:

 • Ange rubrik för meddelandet 

Tjänst: 

 • Överför de tjänster till mappen "Valda tjänster" för vilka du vill publicera meddelandet  
 • Skrivbordet är Kontraktsanvändares anslutning 

* Extra funktion
Status:

 • Utkast 
 • Giltig 
 • Stängd 
 • Arkiverad

  


Publiceringstidpunkt: 

 • Ange publiceringstidpunkt 

Innehåll: 

 • Ange meddelandets innehåll 

Välj ”Spara”

  


Redigera kontraktshelhet

 • Du kan redigera kontraktshelheter inom vissa begränsningar.
 • De redigeringsåtgärder som är tillåtna beror på kontraktshelhetens status (utkast eller giltigt). Även användarens användarrättigheter kan begränsa redigeringen. Standardanvändarrättigheternas inverkan på redigering av kontraktshelheter beskrivs i bilagan

  

Detaljerade anvisningar för redigering av kontraktshelheter finns här.

  

Hämta kontrakt

  

Skapa kontrakt

  

Ta bort kontraktshelhet 

 • Klicka på "ta bort"
 • Ett pop up-fönster öppnas där du kan bekräfta raderingen med "Ja" och ångra den med "Nej"

   

Sökfunktioner
 

Sökning i kontraktshelheter:

 • Alla kontraktshelheter är förvalda
 • Du kan avgränsa sökningen enligt
  • Sökord 
  • Egna kontraktshelheter 
  • Enhet 
  • Kontraktstyp 
  • Kontraktshelhetsperioden 
  • Ansvarig 
  • Ytterligare information

 


Sparad sökning: 


Spara som: 

 • Välj ”Sökinställningar” -> ”Spara som”
 • Ge sökningen ett namn och en beskrivning
 • Delad beskrivning

  

 

 • Välj ”Sökinställningar” -> ”Sparade sökningar” 
  • Välj en sökning som du vill använda 
  • Du kan göra sökningen till standard med asterisk

   


Töm sökningen:  


Du tömmer en sökning genom att klicka på ”Sökinställningar” -> ”Töm” 

 • Du kan ordna sökresultaten uppe till höger på listan 
 • Respektive kontraktshelhets (huvud)kontrakt kan öppnas, liksom eventuella underkontrakt till huvudkontrakten