Du kan skapa kontraktshelheter genom att i den övre navigeringen klicka på ”Nytt kontrakt” och ”Skapa kontraktshelhet”

Detta sker i fyra steg.

 • Grunduppgifter:
 • Metadata
 • Ansvariga och användarrättigheter
 • Värde
 • Översikt och statusSpara kontraktshelhet


Vare fas kan sparas separat eller också kan man genom att klicka på ”Följande” gå till nästa fas.

OBS! När kontraktshelheten har sparats för första gången övergår systemet till redigering av kontraktshelhet.

När kontraktshelheten har sparats för första gången ska följande punkter i redigering av kontraktshelhet fyllas i:

 • Kontrakt
 • Uppföljningsobjekt


Obligatoriska uppgifter

* Alla obligatoriska uppgifter i kontraktshelheter är märkta med asterisk.Grunduppgifter


* Namn på kontraktshelhet:

 • Ange namn på kontraktshelheten


Beskrivning av kontraktshelheten:

 • Beskriv kontraktshelheten
  • Du kan kopiera beskrivning till nya kontrakt om du väljer "Kopiera en beskrivning till nya kontrakt"


Diarienummer:

 • Du kan ange diarienummer för kontraktshelheten


* Kontraktshelhetens nummer

 • Ange externt nummer för kontraktshelheten. Systemet ger automatiskt ett nummer för kontraktshelheten, men det kan redigeras


Kontraktshelhetens ID:

 • Systemet ger automatiskt ett externt nummer för kontraktshelhetenKontraktstyp


Kontraktstypen är förvald för kontrakten och den kan bytas om den inte är obligatorisk för kontraktet.

 • Klicka på ”Välj”.
  • Välj kontraktstyp på listan som öppnas eller avgränsa resultaten
  • Klicka på "Välj"
 • Om du vill låsa kontraktstypen ska du klicka på ”Typen låst för kontraktet”Kontraktshelhetsperiod:


 • Välj för viss tid eller tills vidare
  • Komplettera uppgifterna om datumKontraktshelhetsdokument (anvisningar, tilläggsuppgifter):


Bifoga dokument som behövs

 • Klicka på "Lägg till bilaga" varefter fönstret "Nedladdning av filer" öppnas
  • Välj filer på din dator genom att klicka på ”Välj filer”.
  • När filerna syns i fönstret "Nedladdning av filer" ska du klicka på "spara" varefter bilagorna fogas till kontraktet
  • Du kan också dra och släppa filer till nedladdningsfönstret
 • Du kan också lägga till dokument från dokumentbiblioteket genom att klicka på ”Lägg till från biblioteket” och välja bilaga på listanSpara kontraktshelheten och gå vid behov till följande fas:

 • När du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter kan du spara kontraktshelheten. Klicka på ”Spara” varefter du får meddelandet ”Kontraktshelheten har skapats” nere till höger
 • Du kan också komplettera uppgifterna i kontraktshelheten genom att klicka på ”Följande”


Metadata

Användaren kan välja ytterligare information enligt behörighet. Om användaren hör till flera enheter är ytterligare information som sparats för dessa enheter tillgänglig om användarens roll tillåter det.


Lägg till ytterligare information:


Lägg till ytterligare information för kontraktshelheten (metadata).

 • Välj ytterligare information (metadata) på listan. Du kan söka ytterligare information (metadata) genom att avgränsa fältets informationstyp eller med sökord
  • Klicka på "Lägg till metadata" • Det förvalda innehållet i ytterligare information kan redigeras, om åtgärden inte har spärrats i inställningarna.
 • Ytterligare information (metadata) kan raderas genom att klicka på det röda krysset


Spara ändringarna eller gå till nästa fas.

 • Klicka på ”Spara” varefter du får meddelandet ”Kontraktshelheten har sparats” nere till höger
 • Du kan också komplettera uppgifterna i kontraktet genom att klicka på ”Följande”

Ansvariga och användarrättigheter


* Enhet:


Du kan byta enheten genom att klicka på "Välj organisation".Ansvarig för kontraktshelhet:

Ansvarig är förvald för kontrakt och kan vara obligatoriska för kontrakt. Förvald ansvarig person är den användare som skapat kontraktshelheten.


 • Klicka på ”Välj ansvarig”.
  • Välj ansvarig på listan som öppnas eller avgränsa resultaten
  • Klicka på "Lägg till"


Ersättare kan raderas genom att klicka på det röda kryssetErsättare för ansvariga:

 • Klicka på ”Lägg till ersättare för ansvarig”
  • Välj ersättare på listan som öppnas eller avgränsa resultaten
  • Klicka på "Lägg till"


Ersättare kan raderas genom att klicka på det röda kryssetLäsrättigheter:

Läsrättigheterna fastställer kontraktshelhetens synlighet på listor och i sökfunktionen. Om kontraktet är länkat till kontraktshelheten är läsrättigheterna förvalda.

 • Välj alternativ på listan
  • Organisationens alla användare
  • Ansvariga
  • Följande användare
   • Klicka på ”Lägg till användare”, ”Lägg till enhet” eller ”Lägg till användargrupp”
   • Välj användare, organisationer eller användargrupper på listan som öppnas eller avgränsa resultaten
   • Klicka på "Välj"


Läsrättigheter kan raderas genom att klicka på det röda krysset


Redigeringsrättigheter:

Om kontraktet är länkat till kontraktshelheten är läsrättigheterna förvalda.

 • Välj alternativ på listan
  • Organisationens alla användare
  • Ansvariga
  • Följande användare
   • Klicka på ”Lägg till användare”, ”Lägg till enhet” eller ”Lägg till användargrupp”
   • Välj användare, organisationer eller användargrupper på listan som öppnas eller avgränsa resultaten
   • Klicka på "Välj"

Redigeringsrättigheter kan raderas genom att klicka på det röda kryssetSpara ändringarna eller gå till nästa fas.

 • Klicka på ”Spara” varefter du får meddelandet ”Kontraktshelheten har sparats” nere till höger
 • Du kan också komplettera uppgifterna i kontraktet genom att klicka på ”Följande”


Värde


Du kan ange ett estimerat värde på kontraktshelheten.

 • Ange värdet i fältet
 • Välj valuta
  • EUR
  • USDOBS! För kontrakt fastställs värdet kontraktsspecifikt.Kontrakt

När du sparat kontraktshelheten ser du kontrakten som hör till kontraktshelheten och underkontrakten till huvudkontrakten på fliken ”Kontrakt”.


Milstolpar

Du kan skapa nya milstolpar eller hämta dem från biblioteket.

 • Skapa ny milstolpe 
 • Lägg till från biblioteket

  


OBS! Om du har fastställt uppföljningsobjekt för kontraktshelheten är de förvalda i kontraktet.

 

Skapa nytt uppföljningsobjekt:

Skapa först grunduppgifter om uppföljningsobjektet, varefter du kan fastställa etapper för objektet.

Grunduppgifter:Namn*: 

 • Ange namn för uppföljningsobjektet. Uppgiften anges separat för alla valda språk

  

Påminnelser:

 • Lägg till en påminnelser


Beskrivning*: 

 • Lägg till en beskrivning


  


Uppdraglista 

 • Klicka på "Lägg till"

  


  

Namn*:

 • Ange namn för uppföljningsobjektet. Uppgiften anges separat för alla valda språkBeskrivning*:

 • Beskriv uppföljningsobjektet

  


Start- och slutdatum: 

 • Ange start- och slutdatum

  

   

Spara uppföljningsobjektet genom att klicka på ”Spara”. Därefter syns uppföljningsobjektet på fliken ”Uppföljningsobjekt” i kontraktshelheten.


Välj ”Spara” efter att du angett de nödvändiga uppgifterna om uppföljningsobjektet.

 


Spara ändringarna eller gå till nästa fas: 

 • Klicka på ”Spara” varefter du får meddelandet ”Kontraktshelheten har sparats” nere till höger
 • Du kan också komplettera uppgifterna i kontraktet genom att klicka på ”Följande”

Översikt och status


På fliken Översikt och status finns uppgifterna om kontraktshelheten på samma ställe.

 

* Kontraktshelhetens status:

Överför kontraktshelheten till giltiga. 

 • Klicka på ”Ändra kontraktshelhetsstatus” och välj ”Giltigt”

 

OBS! Kontraktets status ändras först när formuläret sparas.

 

 

Överföring av kontraktshelheten till utkast. 

 • När du ändrat status till ”Giltigt” kan den vid behov ändras till:
  • Utkast
  • Uppsagt
  • Upphört
  • Annullerat
  • Stängd
  • Arkiverats
 • Klicka på "Lägg till” och ”Spara”

Du kan endast granska de övriga uppgifterna på fliken ”Översikt och status”. I vyn ser du kontraktets:

 • Grunduppgifter:
  Ytterligare information
 • Kontrakt
 • Värde

 

Redigering av kontraktshelhet

 

Du kan redigera kontraktshelheter inom vissa begränsningar. De redigeringsåtgärder som är tillåtna beror på kontraktshelhetens status (utkast eller giltigt).


Även användarens rätt att göra ändringar (användarnamnets användarrättigheter) och rättigheterna på organisationsnivån påverkar redigeringsrättigheterna.