Skapa och hantera frasbibliotek


Du kan granska frasbibliotek genom att i den övre navigeringen klicka på "Kontraktlsinställningar" och på "Frasbibliotek” under den.

Skapa ny frasgrupp • Ange ett namn för frasgruppen.
 • Beskriv frasgruppen
 • Ange enhet/ämbetsverkKlicka på "Spara" varefter du kommer till listan över frasgrupper.

Granska frasbibliotek

Ytterligare information visas i ”Kontraktsinställningar” -> ”Frasbibliotek”. Du kan ändra sorteringen i "Omorganisera".

 • Alfabetisk ordning (A-Ö)
 • Alfabetisk ordning (Ö-A)
 • Senaste först
 • Äldsta först
 • Senast redigerade först


Redigera frasgrupp
 

Välj frasgrupp och klicka på pilen till höger och välj "Redigera". Redigering av frasgrupp öppnas. Redigera och klicka på "Spara".


OBS! Om du redigerar eller raderar en frasgrupp påverkar detta inte frasgrupper som använts tidigare i kontrakt.


Ta bort frasgrupp

Välj ”Ta bort” i menyn.

 • Vill du verkligen ta bort det valda objektet?
  • Ok
  • AvbrytSkapa ny fras

Välj frasgrupp i förteckningen och klicka på ”Skapa ny fras”.Vyn där du kan skapa nya fraser öppnas

 • Frasens namn
 • Frasens typ
 • Frasens text
 • Lås innehållet vid behov


Klicka på ”Spara”


Redigera fras

Välj 'Frasgruppens fraser'.


Välj fras, klicka meny och välj redigera. Redigera fras vyn visas. Redigera önskade avsnitt och klicka på 'Spara'.


OBS! Om du redigerar eller raderar en frasgrupp påverkar detta inte frasgrupper som använts tidigare i kontrakt.


Ta bort fras

Välj ”Ta bort” i menyn.

 • Vill du verkligen ta bort valt objekt?
  • Ja
  • NejSök i frasbibliotek


Med sökfunktionen kan du söka frasgrupper i frasbibliotek. Du kan precisera sökningen med sökord och avgränsa den till din enhets frasgrupper.