Skapa och hantera kotraktsmallar


Du kan granska kotraktsmallar genom att i den övre navigeringen klicka på "Kotraktsinställningar" och på "Kotraktsmallar” under den.


Skapa ny kotraktsmall


 


Du skapar en ny kotraktsmall i tre steg. 

 • I grunduppgifterna fastställs kotraktsmallens inställningar
 • I kotraktspunkterna fastställs kotraktsmallens innehåll 
 • I dokument fastställs kotraktsmallens sidhuvud och sidfot


Klicka på ”Skapa ett ny kotraktsmall”


   

Grunduppgifter om kotraktsmall

  

Skapa grunduppgifter om kotraktsmall

 • Ange ett namn för kotraktsmallen

 


 • Beskriv kotraktsmallen

  


Bilagor till kotraktet och övriga bilagor: 

 • Lägg till en mapp
  • Ny mapp till bilagor kan namnges
 • Lägga till dokument 
  • Laddningsfönstret för filer öppnas
   • Dra filerna hit eller klicka på fönstret
 • Lägg till dokument från biblioteket: 
  • Fönstret Lägg till dokument från biblioteket öppnas 
   • En lista över dokumenten i biblioteket öppnas 
   • Välj filer och klicka på "Lägg till"


 

Du kan fastställa en kotraktsbilaga som obligatorisk genom att kryssa för "Forcera bilaga på kotraktet". Då blir bilagan obligatorisk för kotraktsmallen och kan inte raderas i redigeringsvyn.

 Du kan ta bort bilagan genom att klicka på det röda krysset.


Välj vem är ansvarig för kontraktsmallen:


Rättigheter:

Du kan fastställa användarrättigheterna separat för kotraktsmallen. Därigenom fastställs vem som kan se och använda kotraktsmallen. Om inga avgränsningar görs kan mallen användas av alla användare inom organisationen. Du kan lägga till rättigheter användar-/organisations-/användargruppsspecifikt.


Lägg till användare:

 • Du kan lägga till användare i "Lägg till användare". Välj person i fönstret som öppnas och klicka på "Lägg till" 

Lägg till enhet:

 • Lägg till enhet genom att klicka på "Lägg till enhet". Välj enheter på listan och klicka på "Lägg till" 

Lägg till användargrupp:

 • Lägg till användargrupp genom att klicka på "Lägg till användargrupp". Välj användargrupper på listan och klicka på "Lägg till"

 

 

Lägg till organisation eller användargrupp genom att klicka på "Lägg till enhet" eller ”Lägg till användargrupp”. Välj organisation/grupp på listan och klicka på "Lägg till".

 

Rättigheterna ärvs

 • Om du väljer detta alternativ ärvs rättigheterna nedåt till underenheter

  

Du kan ta bort användarrättigheter från kotraktsmallen genom att klicka på det röda krysset efter namnet

 


Välj kotraktstyp genom att klicka på "Lägg till kotraktstyp". Välj kotraktstyp på listan som öppnas och klicka på "Lägg till"


Kotraktspunkter

Lägg till kotraktspunkt:  

 • I vyn kan du välja kotraktspunkter till kotraktsmallen
 • Välj kotraktspunkter genom att aktivera dem och klicka på ”Lägg till” eller gå tillbaka genom att klicka på ”Ångra”
 • Du kan avgränsa kotraktspunkter enligt informationstyp och sökord

  


Skapa ny kotraktspunkt:  

   

Kotraktspunktens funktioner: 

 • Redigera innehåll
  • Om innehållet inte har låsts när kotraktspunkten skapades kan innehållet redigeras 
 • Sortera
  • Om du aktiverar detta alternativ kan ordningsföljden redigeras 
  • Redigera ordningsföljden genom att dra och släppa, varefter du kommer bort från vyn genom att klicka på ”Redigera innehåll” 
 • Nedärv uppgifterna
  • Ärv uppgifterna om kotraktspunkten 
  • Om du inaktiverar detta alternativ kan innehållet redigeras (såvida det inte är låst) 
 • Lås innehållet
  • Du kan låsa kotraktspunkten i kotraktsmallen 
  • Om kotraktsmallen används i ett kotrakt kan den låsta kotraktspunkten inte redigeras när kotraktet upprättas 
 • Forcera på kotraktet
  • Du kan forcera kotraktspunkten på kotraktet 
  • Om kotraktsmallen används i ett kotrakt kan den forcerade kotraktspunkten bara raderas den admin när kotraktet upprättas 

  

  

Dokument

  

I Dokument fastställs inställningarna för kotraktsmallens dokument.

  

Fastställ ytterligare fält

 • Bifoga förtsättblad
 • Bifoga innehållsörteckning
 • Visa endast huvudrubriker
 • Kontraktsbilagor
  • Visa avtalsbilagor i dokumentet
 • Avtalsperiod
  • Visa kontraktsperiod som fastsällts i grundläggande uppgifter i kontraktsdokumentet
 • Optionsperioder
  • Visa optionsperioder som fastställts i grundläggande uppgifter i kontraktsdokumentet

 


Redigera instsällningarna för sidhuvud och sidfot


 • Sidhuvud
  • Låst
  • Ange datum i sidhuvudet
  • Ange kontraktets kod i sidhuvudet


 • Sidfot
  • LåstRedigera uppgifterna om signerare


 • Avtalspartneras rubrik
 • Kund
 • Leverantör
 • Signeringstext
 • Plats för signaturer


Ladda kontraktsdokument


Granska skapade kotraktsmallar

 

Ytterligare information visas i ”Inställningar för kotrakt” -> ”Kotraktsmallar”. Du kan ändra sorteringen i "Omorganisera". 

 • Alfabetisk ordning (A-Ö)
 • Alfabetisk ordning (Ö-A)
 • Senaste först
 • Äldsta först
 • Senast redigerade först   Förhandsgranska kontraktsmallar


Kontraktsmallen kan laddas ner till PDF-format och sparas på skrivbordet.


Redigera kotraktsmallar

Välj kotraktsmall på listan över kotraktsmallar och klicka på "Redigera". Kotraktsmallens redigeringsfönster öppnas. Redigera och klicka på "Spara".Ta bort kotraktsmall

Välj ”Ta bort” i menyn.

 • Vill du verkligen ta bort objekt?
  • Ja 
  • Nej

   


Sök kotraktsmallar

Med sökfunktionen kan du söka efter kotraktsmallar.