I användaradministrationen kan man också spara kontraktsparters kontaktuppgifter (t.ex. leverantörer, kunder, beställare).


När kontrakt redigeras kan man direkt använda dessa uppgifter i kontraktet. Man kan också söka dessa uppgifter i externa datasystem.Filtrering av kontaktuppgifter


Du kan filtrera listan över kontaktuppgifter.

  • Välj "Filter"
  • Avgränsa kontaktuppgifterna med hjälp av sökfiltrenNy kontaktuppgift


Klicka på ikonen + (lägg till)

  • Fyll i uppgifterna i vyn som öppnas
  • Välj ”Spara” eller lämna vyn genom att klicka på ”Ångra”Redigera kontaktuppgifter


Välj kontaktuppgift som du vill redigera.

  • Redigera uppgifterna i vyn som öppnas
  • Välj ”Spara” eller lämna vyn genom att klicka på ”Ångra”


Radera kontaktuppgifter


Välj kontaktuppgift som du vill radera

  • Välj ”Spara” eller lämna vyn genom att klicka på ”Ångra”


Kopiera kontaktuppgifter


Välj kontaktuppgift som du vill kopiera

  • Redigera vid behov uppgifterna i vyn som öppnas
  • Välj ”Spara” eller lämna vyn genom att klicka på ”Ångra”