I Cloudia Användaradministration kan du granska, skapa, redigera, radera eller kopiera användarnas roller applikationsspecifikt.Ny roll


Välj applikation:

 • Klicka på ikonen + (lägg till)
 • Fyll i uppgifterna om rollen
  • Namn
  • Applikation till vilken rollen hänförs
  • Funktioner som rollen innehåller
  • Beskrivning
 • Välj ”Spara” eller lämna vyn genom att klicka på ”Ångra”Redigera roll


Välj roll som du vill redigera

 • Redigera uppgifterna i vyn som öppnas
 • Välj ”Spara” eller lämna vyn genom att klicka på ”Ångra”


OBS! Systemets förvalda roller kan inte redigeras.


Radera roll


Välj roll som du vill radera

 • Välj ”Spara” eller lämna vyn genom att klicka på ”Ångra”


Kopiera roll


Välj roll som du vill kopiera 

 • Redigera vid behov uppgifterna i vyn som öppnas 
 • Välj ”Spara” eller lämna vyn genom att klicka på ”Ångra”