På fliken Mina uppgifter kan du granska och redigera ditt användarnamns grunduppgifter och byta lösenord.


Grunduppgifter 

Om du vill redigera användarnamnets grunduppgifter (namn, titel, telefonnummer, språk) ska du klicka på "Ändra grunduppgifter".  

  • Med språkinställningen anger du det användarspecifika språket för systemet.  


Användarnamn 

Du kan byta lösenord för användarnamnet med funktionen "Byt lösenord" 

  • Efter bytet öppnas ett pop-up-fönster 
  • Ange det gamla och nya lösenordet två gånger 
  • Välj ”Spara” eller lämna vyn genom att klicka på ”Ångra”


Organisation 

Funktionen "Visa administratörer" öppnar en lista över alla administratörer i din organisation och deras kontaktuppgifter.  


Enhet 

Anger enheten till vilken ditt användarnamn har anslutits 


Roller 

Öppnar en lista över din användarroll i Cloudias applikationer. Om du vill ändra dina användarroller ska du kontakta din organisations administratör. Roller ändras centraliserat i administrationen av användare. 


Grupper (Cloudia Avtal) 

Öppnar en lista över grupper till vilka ditt användarnamn har anslutits.