Du kan granska uppföljningsobjekt genom att i den övre navigeringen klicka på ”Uppföljning” och därefter ”Uppföljningsobjektsbibliotek”. Uppföljningsobjekten visas i alfabetisk ordning på sidan. Du kan ändra sorteringen i "Ordna enligt". Skapa först grunduppgifter om uppföljningsobjektet, varefter du kan fastställa etapper för objektet. Du kan antingen skapa nytt uppföljningsobjekt eller hämta det med funktionen ”Lägg till från bibliotek”.


Uppgiftslistan kan skapas direkt för avtalet och avtalshelheten eller i biblioteket, varefter den kan användas för alla avtal och avtalshelheter.


Skapa nytt uppföljningsobjekt


Du kan skapa nya uppföljningsobjekt för kontraktsobjektet eller hämta dem från biblioteket.

 • Skapa nytt uppföljningsobjekt
 • Lägg till från biblioteketOBS! Om du har fastställt uppföljningsobjekt för kontraktshelheten är de förvalda i kontraktet. 


Skapa nytt uppföljningsobjekt:

  

Skapa först grunduppgifter om uppföljningsobjektet, varefter du kan fastställa etapper för objektet.

  


Grunduppgifter:

  

Språk*: 


Välj språk på vilket uppföljningsobjektet skapas genom att aktivera språket.

Valbara språk: 

 • Finska 
 • Engelska 
 • Svenska

   


Namn*: 

 • Ange namn för uppföljningsobjektet. Uppgiften anges separat för alla valda språk

   


Beskrivning*: 

 • Beskriv uppföljningsobjektet

 

  

Forcera på kontrakt: 

 • Forcera uppföljningsobjekt på alla kontrakt enligt kontraktstypen


   

Etapp 

 • Klicka på "Lägg till etapp"

   


Språk*:


Välj språk på vilket uppföljningsobjektet skapas genom att aktivera språket.

Valbara språk: 

 • Finska 
 • Engelska 
 • Svenska


   
Namn*: 

 • Ange namn för uppföljningsobjektet. Uppgiften anges separat för alla valda språk

   


Beskrivning*: 

 • Beskriv uppföljningsobjektet

 

  

Start- och slutdatum 

 • Ange start- och slutdatum

   


   

Välj ”Spara” efter att du angett de nödvändiga uppgifterna om uppföljningsobjektet.

 


Redigera uppföljningsobjekt

 


Välj uppföljningsobjekt som du vill redigera: 

 • Välj ”Redigera”
 • Vid redigering kan du vidta samma åtgärder som när uppföljningsobjekt skapas


  

OBS! Användarnamnets och organisationens användarrättigheter kan påverka redigeringsrättigheterna.


Ta bort uppföljningsobjekt

Välj uppföljningsobjekt på listan som du vill ta bort 

 • Välj ”Ta bort”
  • Bekräfta ”Är du säker på att du vill ta bort det valda objektet?”

  

Sökfunktion

 

Med sökfunktionen kan du söka skapade uppföljningsobjekt. Du kan precisera sökningen med sökord, söka en gång eller spara sökningar. Du kan söka med en sparad sökning genom att klicka på ”Använd sparad sökning”.