Användaren kan skapa och administrera organisationens uppföljningsobjektsbibliotek. För uppföljningsobjekt kan du fastställa ett önskat antal etapper med tidsfrister med vilkas hjälp man inom organisationen eller tillsammans med andra parter kan följa upp hur kontraktet framskrider och fullgörs. Med hjälp av uppföljningsobjektsbiblioteket kan organisationen på förhand spara korrekta och bra uppföljningsmodeller som kan tillämpas på kontrakt.


Du kan granska uppföljningsobjekt genom att i den övre navigeringen klicka på ”Uppföljning” och därefter ”Uppföljningsobjekt”. Uppföljningsobjekten visas i alfabetisk ordning på sidan. Du kan ändra sorteringen i "Ordna enligt".


Visa uppföljningsobjekt som länkats till användaren. 

  • På listan visas endast de uppföljningsobjekt som länkats till användaren

Bläddra i uppföljningsobjekt:

  • Du får ytterligare information genom att klicka på uppföljningsobjektets namn
  • Genom att välja "Öppna kontrakt" kommer du till infosidan för det kontrakt till vilket uppföljningsobjektet har anslutits
  • Genom att på nytt klicka på uppföljningsobjektets namn stänger du ytterligare informationSökfunktion


Med sökfunktionen kan du söka skapade uppföljningsobjekt. Du kan precisera sökningen med sökord, söka en gång eller spara sökningar. Du kan söka med en sparad sökning genom att klicka på ”Använd sparad sökning”.