Upprättande av kontraktsutkast och överföring till anbudsinfordran


Man kan skapa ett eller flera kontraktsutkast och foga dem till anbudsinfordran (Allmänt fas 1–3).


Foga kontraktsutkast till anbudsinfordran:

 1. Kontraktshelheten i Cloudia Konkurrensutsättning uppdateras som kontraktshelhet i Cloudia Kontrakt
 2. Upprätta ett kontraktsutkast i Cloudia Kontrakt och skicka det till Konkurrensutsättning
 3. Kontraktsutkastet visas på fliken Bilagor och länkar i Konkurrensutsättningssystemet.


OBS! Om du inte vill etablera en kontraktshelhet i detta skede, då anbudsinfordran är halvfärdig eller du inte vill foga kontraktsutkastet till anbudsinfordran, kan du gå direkt till avsnittet "Upprättande av upphandlingskontrakt i Cloudia Kontrakt".


Kontraktshelheten i Cloudia Konkurrensutsättning uppdateras som kontraktshelhet i Cloudia Kontrakt


 • Välj anbudsinfordran som uppdateras i Cloudia Kontrakt från Cloudia Konkurrensutsättning.
 • Välj ”Skapa kontraktshelheten i Cloudia Kontrakt”.
  • Denna åtgärd överför och uppdaterar uppgifterna om konkurrensutsättningen i Cloudia Kontrakt och skapar en kontraktshelhet. Överföringen kan inte ångras, men den kan repeteras i syfte att uppdatera uppgifterna.
  • Kontraktshelheten kan raderas i Cloudia Kontrakt.
  • Åtgärden kräver användarnamn och lösenord för Cloudia Kontrakt. Fyll i identifieringsuppgifterna och klicka på ”Skicka”. OBS! Om organisationen har AD-inloggning i Cloudia Kontrakt ska man använda överföringskoderna. Överföringskoden är Cloudia Kontrakts interna användarnamn, som administratören ska skapa för den valda enheten i användaradministrationen.
 • Efter uppdateringen finns kontraktshelheten på kontraktshelhetslistan i Cloudia Kontrakt.Uppgifter som överförs automatiskt från anbudsinfordran till kontraktshelheten

Grunduppgifter:

 • Kontraktshelhetens namn = Upphandlingens namn
 • Beskrivning av kontraktshelheten = Beskrivning av upphandlingen
 • Kontraktshelhetens nummer = Upphandlingens ID eller referensnummer
 • Kontraktshelhetens period = Upphandlingens giltighetstid
  • Datum (överförs från punkten ”upphandlingens giltighetstid”)
   • om bägge datumen har fastställts = tidsbunden
   • om endast startdatum har fastställts = gäller tills vidare


Ansvariga och användare:

 • Organisation = Organisationen för användaren som loggat in i Cloudia Kontrakt
 • Ansvarig för kontraktshelheten = Användaren som loggat in i Cloudia Kontrakt


Värde:

 • Estimerat totalt värde = Exakt värde eller prisintervall
  • Estimerat värde
   • Om endast nedre värde har fastställts importeras det
   • Om bägge värdena har fastställts importeras det högre värdet


Organisationens alla användare har läsrättigheter.

 

OBS! Man kan fortsätta att redigera anbudsinfordran och ändringarna kan vid behov uppdateras i kontraktshelheten i Cloudia Kontrakt. Även konkurrensutsättningsprocessen slutförs normalt ända till delgivningen av upphandlingsbeslutet.


Uppdatera kontraktshelheten i Cloudia Kontrakt:

 • Uppdatera kontraktshelheten i Cloudia Kontrakt 
 • Om konkurrensutsättningen redan finns som kontraktshelhet i Cloudia Kontrakt uppdaterar denna åtgärd uppgifterna om kontraktshelheten.

 

Upprätta ett kontraktsutkast i Cloudia Kontrakt och skicka det till Konkurrensutsättning

 • Välj kontraktsutkast som ska skickas under kontraktshelheten eller på listan över kontrakt 
 • Välj "Skicka till konkurrensutsättning" 
 • Åtgärden kräver användarnamn och lösenord för Cloudia Konkurrensutsättning. 
  • Fyll i identifieringsuppgifterna och klicka på ”OK” 


 

Kontraktsutkastet visas på fliken Bilagor och länkar i Cloudia Konkurrensutsättning.

  

Kontraktsutkastet visas som PDF på fliken "Bilagor och länkar" i anbudsinfordran. Även "Bilagor till kontraktet" överförs till laddade bilagor.

  Upphandlingskontrakt i Cloudia Kontrakt

  

När tidsfristen för anbudsinfordran gått ut och anbudsinfordran är i upphandlingskontraktsfasen kan anbudsinfordran ändras till upphandlingskontrakt i Cloudia Kontrakt.

 • Kontraktshelheten i Cloudia Konkurrensutsättning uppdateras som kontraktshelhet i Cloudia Kontrakt 
 • Upprätta kontrakt i Cloudia Kontrakt  


Kontraktshelheten i Cloudia Konkurrensutsättning uppdateras som kontraktshelhet i Cloudia Kontrakt

 • Välj anbudsinfordran som uppdateras i Cloudia Kontrakt från Cloudia Konkurrensutsättning. 
 • Välj ”Uppdatera kontraktshelheten i Cloudia Kontrakt”. 
  • Denna åtgärd överför och uppdaterar uppgifterna om konkurrensutsättningen i Cloudia Kontrakt och skapar en kontraktshelhet. Överföringen kan inte ångras, men den kan repeteras i syfte att uppdatera uppgifterna. 
 • Åtgärden kräver användarnamn och lösenord för Cloudia Kontrakt. Fyll i identifieringsuppgifterna och klicka på ”Skicka”

 

Upprätta kontrakt i Cloudia Kontrakt

 • Ett kontrakt upprättas under kontraktshelheten
 • En del uppgifter överförs till kontraktet direkt från kontraktsmallen, och i strukturerade kontraktspunkter kan man plocka innehåll från anbudsinfordran och anbud

 


Välj anbud från vilket uppgifter hämtas:

 • Välj anbud som du vill länka till upphandlingskontraktet
 • Välj ”Välj anbud” och i fönstret det anbud som du vill länka till kontraktet


Kontrakt utifrån kontraktsmall:

 • När du valt kontraktstyp kan du upprätta kontrakt utifrån en mall
 • I denna punkt kan kontraktet länkas till exempelvis ett kontrakt som funnits i kontraktsutkast.Uppgifterna överförs automatiskt till kontraktet


Grunduppgifter:

 

Beställare = Deltagande sammanslutning

 • Om man i anbudsinfordran fastställt Deltagande sammanslutningar kan användaren välja en eller flera sammanslutningar till Beställare i kontraktet. ”Plocka kontakt” från ”Konkurrensutsättning”

  

  

 • Leverantörer = plockas från uppgifterna om anbudet 
  • ”Plocka kontakt” från ”Anbud”

  


 • Kontraktsperiod = Upphandlingens giltighetstid 
 • Bilagor till kontrakt = Användaren kan plocka bilagor från uppgifterna i anbudsinfordran 
  • Från anbudsinfordran 
   • Anbudsinfordran 
   • Upphandlingsbeslut 
   • Öppningsprotokoll 
   • Frågor och svar 
   • Jämförelsetabell 
   • Övriga bilagor till anbudsinfordran (fliken bilagor och länkar) 
  • Från anbud 
   • Anbudsdokument 
   • Bilagor till anbud

  

Kontraktspunkter: 

 • Kontraktspunkter = Användaren kan per kontraktspunkt söka uppgifter om upphandlingen (anbudsinfordran, anbud, upphandlingsbeslut) 
  • Inför ny kontraktspunkt 
  • Välj "Plocka från konkurrensutsättningen" 
  • Välj information om konkurrensutsättningen och klicka på "Välj"   Metadata

 • Metadata = Användaren kan per ytterligare information söka uppgifter om upphandlingen (anbudsinfordran, anbud, upphandlingsbeslut) 
  • Lägga till ny metadata
  • Välj "Plocka från upphandling" 
  • Välj information om upphandlingen och klicka på "Välj"  


Värde:

 • Kontraktets värde = Exakt värde eller prisintervall 
  • om endast nedre värde har fastställts importeras det 
  • om bägge värdena har fastställts importeras det högre värdet  


Produkter: 

 • Mer om anbudet 
  • Lägg till alla produktgrupper och produkter 
   • Alla produktgrupper och produkter skrivs ut i kontraktet 
   • Om valet raderas kan man välja produkter/produktgrupper till kontraktet 
   • Den valda produkten får automatiskt pris och upphandlingskvantitet 
  • Hämta kriterierna automatiskt 
   • Alla kriterier för de valda produkterna anges automatiskt

 

 • Alternativt kan man ange tilläggsuppgifter om produkten med "Plocka produktkriterier". 
  • I pop-up-fönstret kan man välja de kriterier som man vill lägga till i tilläggsuppgifterna om produkten

 

OBS! I övrigt upprättas kontrakt normalt enligt anvisningarna.