Seuranta -valikosta Cloudia Sopimuksen pääkäyttäjät, yksikön pääkäyttäjät sekä sopimusvastuuhenkilöt löytävät Dashboard -näkymän. Dashboard muodostuu neljästä eri widgetistä (pikanäkymä)

  • Sopimuksen tilat
  • Ennakoitu arvo/ yksikkö
  • Sopimusten vastuuhenkilöt
  • Omat muistutukset


Huom! Dashboard on näkyvillä Seuranta -valikossa vain henkilöille, joilla on mahdollisuus editoida sopimuksia (pääkäyttäjä, yksikön pääkäytättäjä sekä sopimusvastuuhenkilö).


Klikkaamalla widgettiä avautuu tieto taulukkonäkymässä. 


Sopimusten tilat

  • Kaavio, joka näyttää, kuinka organisaation sopimukset jakautuvat tilojen mukaan. Kun hiiren vie graafin päälle ko. tilassa olevien sopimusten lukumäärä näkyy. Näkymässä voi halutessaan tarkastella vain tietyn yksikön tietoja valitsemalla haluttu yksikkö oikeassa ylälaidassa olevasta kynän kuvasta.Ennakoidut arvot/yksikkö

  • Kaavio, josta voidaan tarkastella organisaation sopimusten ennakoidun arvon jakautumista yksiköittäin. Ennakoituja arvoja voidaan tarkastella sopimuksittain tai sopimuskokonaisuuksittain. Kaaviota voi halutessaan suodattaa näyttämään viisi/kymmenen yksikköä, jossa on eniten sopimuksia, tai haluttujen yksiköiden sopimuksien/sopimuskokonaisuuksien ennakoitujen arvojen jakautumista.  


Sopimusten vastuuhenkilöt

  • Kaavio, josta voidaan tarkastella organisaation sopimusten jakautumista sopimusvastuuhenkilöiden kesken. Kaaviota voi halutessaan suodattaa näyttämään viisi/kymmenen sopimusvastuuhenkilöä, joilla on eniten sopimuksia järjestelmässä, tai tietyn (tiettyjen) yksikö(ide)n sopimusten jakautumista vastuuhenkilöiden kesken.  


Omat muistutukset

  • Käyttäjä näkee hänelle kohdistetut muistutukset listauksena. Riviä klikkaamalla saa auki lisätietoja muistutuksesta sekä rivin päässä olevasta painikkeesta voi hypätä sopimushallinnan puolelle tarkastelemaan/muokkaamaan muistutusta.