Merkkipaalut sekä Microsoft Word -toiminnallisuuksien esittely (20.5.2019)


Hallinnoi sopimuksen elinkaarta merkkipaalujen avulla

Tyypillisesti sopimukset kuvaavat tavaran tai palvelun siirtymistä tietyn ajanjakson aikana, ja niihin sisältyy päivämäärät ja aikataulut. Merkkipaalut-toiminnallisuus (englanniksi Milestones) on suunniteltu tarkkailemaan sopimusten edistymistä seuraamalla tärkeimpiä tapahtumia sopimuksen elinkaaren aikana. Merkkipaalu voi yksinkertaisesti olla muistutus tietystä tapahtumasta tai sisältää joukon tehtäviä, jotka tulee suorittaa määräaikaan mennessä.


Merkkipaalut korvaavat nykyiset tehtävät ja tehtäväluettelon ominaisuudet. Olemassa olevat tehtävät ovat yhteensopivia merkkipaalujen kanssa, mikä tarkoittaa, että vanhoja tietoja ei menetetä uuteen siirryttäessä. Käyttäjillä on mahdollisuus tutustua toiminnallisuuteen syyskuuhun 2019 saakka, jolloin nykyiset tehtävät ja tehtäväluettelo poistuu käytöstä. Annamme mielellämme tukea siirtymän helpottamiseksi.


Sopimuksen laatiminen Microsoft Wordillä

Monet sopimukset on kirjoitettu käyttäen Microsoft Wordia, joka on maailman suosituin tekstinkäsittelyohjelma. Päivityksen jälkeen sinun on mahdollista työskennellä saumattomasti Cloudia Sopimuksen ja Microsoft Wordin välillä, koska asiakirjoja voidaan viedä ja tuoda järjestelmään helposti. Lausekkeet tunnistetaan automaattisesti ja liitetään sopimukseen. Myös kuvat ja taulukot tunnistetaan ja lisätään sopimuslausekkeina. Tarkemmat käyttöohjeet toimitetaan julkaisun yhteydessä.
Kilpailutusintegraatio

Webinaarissa käydään läpi kilpailutusintegraatio prosessina, sopimusluonnoksen vienti tarjouspyynnölle sekä tarjouspyynnön sekä tarjoustietojen hyödyntäminen hankintasopimuksen laadinnassa