Alla oleva esimerkki havainnollistaa merkkipaalun luontia realistisin tiedoin (ks. ohjeet merkkipaalujen luontiin)

  • Sopimuksen maksut on sovittu tapahtuviksi kuukausittain.
  • Maksuehtojen valvomiseksi on luotu merkkipaalu, ja jokaista yksittäistä maksua varten voidaan luoda tehtävä, jolla valvotaan, että maksu on vastaanotettu.
  • Vastuuhenkilöiksi nimetään ja määritetään yksittäiset henkilöt, jotka ovat vastuussa maksujen valvonnasta.
  • Jokaisella maksutehtävällä on oma eräpäivänsä ja muistutuksensa.

 

Merkkipaalun ja tehtävien luominen


Tehtävien tarkasteleminen sopimuksen aikajanalla (ks. ohjeet merkkipaalujen tarkastelemiseen)


Maksujen merkitseminen suoritetuiksi ja kuitin liittäminen tehtävälle: