Sopimusjoukolle asetettuja merkkipaaluja ja tehtäviä voidaan tarkastella yhdestä paikasta käsin. Näkymä löytyy näytön yläreunan valikkorivin Seuranta-osiosta.


Tehtävien ja merkkipaalujen luettelo tulee näyttöön aikajärjestyksessä. Käytettävissä on pikasuodattimia listaamaan tiettynä aikana erääntyvät tai kaikki tietylle käyttäjälle osoitetut tehtävät.


Yksittäinen merkkipaalu voidaan määrittää useille sopimuksille. Tämä tehdään valitsemalla "Merkkipaalun massaluoni" -painike suodattimien yläpuolelta. Näyttöön tulee kehote, jossa sinua pyydetään luomaan uusi merkkipaalu tai tuomaan merkkipaalu kirjastosta. Napsauttamalla hiirtä saat esiin tavanomaiset valinnan merkkipaalun luomista varten, mutta tietty merkkipaalu voidaan myös määrittää ryhmälle sopimuksia tekemäsi valinnan mukaisesti.


Taulukkonäkymässä luetellaan kaikki organisaatioon liittyvät tehtävät ja merkkipaalut. Kuvakkeet ovat väriltään vihreitä, jos toimenpide on valmis tai siihen liittyy katseltavaa sisältöä. Käytettävissä on myös linkki sopimukseen, johon merkkipaalu tai tehtävä on liitetty.


Näkymässä näkyy luettelon kohdan tyyppi (lippu, jos kyseessä on merkkipaalu, ja paperilennokki, jos kyseessä on tehtävä) sekä merkkipaalun tai tehtävän nimi. Vihreä valintamerkki tai punainen risti ilmaisee, onko tehtävä/merkkipaalu valmis, ja viemällä hiiren osoittimen pienen i-kuvakkeen päälle saat näyttöön kuvauksen tiedot. Lisäksi näytössä näkyy eräpäivä, vastuuhenkilö ja sopimus, johon tehtävän merkkipaalu liittyy. Kun napsautat sopimuksen nimeä, siirryt suoraan kyseisen sopimuksen Merkkipaalut-sivulle.


Muistutuksia tai tehtäviä voidaan myös etsiä tiettyjen hakuehtojen, aikavälien tai vastuuhenkilöiden mukaan. Kun syötät tekstiä hakukenttään, saat luettelon hakuehtoja vastaavista tehtävien merkkipaaluista. Aikavälit voit määrittää itse tai käyttää pikasuodatinta (katso edellä).

 

Luetteloa voidaan myös suodattaa näyttämään kaikki tulokset tai tietyt merkkipaalut tai tehtävät.  Käyttäjän lisääminen näyttää kohteet, jotka on osoitettu tietylle henkilölle. Kun valitset Näytä menneet -valintaruudun, hakutuloksiin otetaan mukaan menneet tapahtumat.