Kirjastoon voidaan tallentaa joukko valmiiksi määritettyjä merkkipaaluja. Merkkipaalut ja tehtävät voidaan toisin sanoen luoda yhdellä kertaa ja ottaa sitten käyttöön sopimuksissa tarpeen mukaan. Jos esimerkiksi jokaisen sopimuskauden alussa tarvitaan samat tehtävät, tätä varten voidaan luoda vakiomerkkipaalu.


Merkkipaalukirjastoon pääsee käyttöliittymän yläreunassa olevasta Seuranta-valikosta. Tämän jälkeen näyttöön tulee hakulistanäkymä, jossa näkyvät kaikki kirjaston merkkipaalut.


Aloita merkkipaalun luominen valitsemalla Luo uusi merkkipaalu -painike.


Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa voit luoda merkkipaalun kirjastoon. Alla oleva esimerkki havainnollistaa, kuinka kirjastoon voidaan luoda merkkipaalu toimenpiteille, jotka on aina tehtävä sopimuskauden päättyessä. Tehtäväluettelossa on kolme tehtävää, joilla jokaisella on kuvaus.


HUOM! Merkkipaaluille ja tehtäville ei voi asettaa eräpäiviä, kun ne luodaan kirjastoon. Tämä johtuu siitä, että koska ne voidaan lisätä sopimukseen milloin tahansa, päivämäärät tulee määrittää siinä vaiheessa, kun ne lisätään.


Kun lisäät sopimukseen merkkipaaluja, voit lisätä ne kirjastosta valitsemalla "Lisää kirjastosta", jos valinta on käytettävissä. Näyttöön tulee kirjastoon luotujen merkkipaalujen luettelo, joista voit valita haluamasi vaihtoehdon.


Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehdon, merkkipaalun nimi ja tehtäväluettelo latautuvat. Tämän jälkeen on määritettävä merkkipaalun ja tehtävien eräpäivät sekä käyttäjät, jotka ovat vastuussa tehtävistä. ks. merkkipaalujen luonti