Merkkipaalua käytetään osoittamaan sopimuksen elinkaaren ajankohtaa, jolloin jotakin tulisi tapahtua tai jolloin joukon tehtäviä tulisi olla valmiina. Merkkipaalu voidaan myös luoda ilman yhtäkään tehtävää.


Yksittäistä sopimusta muokattaessa voidaan merkkipaaluja luoda käyttöliittymän kolmesta eri kohdasta:

  • suoraan sopimuksesta tai optiokausista käsin
  • sopimuskohtia muokattaessa
  • erikseen käyttöliittymän Merkkipaalut-välilehdestä käsin (HUOM! täällä voit lisätä merkkipaaluja myös suoraan kirjastosta. ks. merkkipaalukirjasto)


Jos haluat luoda merkkipaalun suoraan sopimuksesta tai optiokaudesta käsin, luo merkkipaalu klikkaamalla päivämääräkentän vieressä olevaa lippukuvaketta.


Jos haluat luoda merkkipaalun suoraan sopimusehdoista käsin, napsauta sopimuskohdan alapuolella olevaa lippukuvaketta.


Jokaisella järjestelmään luodulla merkkipaalulla on seuraavat ominaisuudet:

  • Nimi*
  • Eräpäivä*
  • Tehtävät
  • Muistutus
  • Kuvaus


Päivämääräkenttä määrittää ajankohdan, jona merkkipaalu tapahtuu. Tämä päivämäärä näkyy sopimuksen aikajanalla. Voit asettaa päivämäärän napsauttamalla pientä kalenterikuvaketta.


Kun päivämäärä on asetettu, muistutuskenttään asetetaan automaattisesti sama päivämäärä. Tämä tar-koittaa, että sopimuksen omistajalle lähetetään muistutus (sähköposti ja järjestelmähälytys) kyseisenä päivänä. Huomaa, että kuvakkeet muuttuvat vihreiksi, kun arvo on määritetty. 


Muistutusasetuksia voidaan tarvittaessa muokata tai lisätä. Voit muuttaa asetuksia napsauttamalla muistutuspainiketta.


Muistutus voidaan myös ajastaa tulemaan näkyviin määrättynä aikana ennen eräpäivää. Voit tehdä tämän napsauttamalla luetteloruutua ja valitsemalla siitä Ajastettu-vaihtoehdon. Tämän jälkeen voit valita, kuinka monta päivää, viikkoa tai kuukautta ennen eräpäivää hälytys annetaan.


Lisää-painiketta napsauttamalla voit lisätä ylimääräisen muistutuksen.  Vain sopimuksen vastuuhenkilöt saavat muistutuksia merkkipaaluista.


Jos asetetaan useita muistutuksia, muistutuspainikkeesta näkyy, että muistutuksia on useita. Kuvauskenttä on valinnainen, ja siihen voidaan lisätä tietoja merkkipaalusta. Nämä tiedot näkyvät muissa käyttöliittymän osissa.


Tehtävän lisääminen merkkipaalulle


Voit myös lisätä useita tehtäviä, joilla kullakin voi olla oma eräpäivänsä (jonka tulee olla merkkipaalun eräpäivänä tai ennen sitä). Aloita tehtävän luominen napsauttamalla Lisää-painiketta.


Jokaiselle tehtävälle on annettava nimi ja eräpäivä. Tehtävillä voi lisäksi olla kuvaus, muistutus ja vastuuhenkilö. Muistutukset asetetaan automaattisesti tehtävän eräpäiväksi samalla tavoin kuin merkkipaaluissa, mutta niitä voidaan muuttaa.


Voit lisätä tehtävään kuvauksen napsauttamalla tehtävän nimen vieressä olevaa pientä kuvaketta ja syöttämällä tiedot.


Jos haluat määrittää sisäisen käyttäjän tehtävän vastuuhenkilöksi, napsauta pientä käyttäjäkuvaketta, valitse Lisää ja sitten Selaa tai etsi haluamasi henkilö luettelosta.


Käyttäjäkuvaketta, jossa on pieni tähti, käytetään lisättäessä järjestelmän ulkopuolinen vastuuhenkilö. Ulkoiset käyttäjät saavat muistutusasetusten mukaisesti sähköpostiviestin, jossa on tiedot tehtävästä.


Merkkipaaluun voidaan lisätä useita tehtäviä. Kukin tehtävä näkyy sopimuksen aikajanalla.


Päätä merkkipaalun luominen napsauttamalla Tallenna-painiketta. Peruuta-painikkeen napsauttaminen poistaa kaikki merkkipaaluun tehdyt muutokset (HUOM!: myös sopimus on tallennettava, kun merkkipaalut on luotu ja tallennettu). 


Voit tarkastella aiemmin luotuja merkkipaaluja valitsemalla vasemmalla olevasta valikkopalkista vaihtoehdon Tapahtumat.


Näyttöön tulee luettelo merkkipaaluista sekä valinnat, joilla voit lisätä uuden merkkipaalun tai tuoda merkkipaalun kirjastosta.  Valikosta voidaan siirtyä muokkaamaan merkkipaalua tai poistaa se.