Käyttäjähallintaan luodaan organisaatiorakenne, joka voi sisältää halutun määrän halutun nimisiä yksiköitä ja niiden alayksiköitä. Kukin käyttäjä liitetään johonkin organisaation yksikköön, josta tulee käyttäjän kotiyksikkö. Käyttäjälle määritellään halutut käyttöoikeusroolit kuhunkin organisaation käytössä olevaan palveluun. 


Katso ohjevideo yksikön luomiseen:


:
HUOM! Yksiköitä nimettäessä on syytä kiinnittää huomiota niiden erottavuuteen toisiinsa nähden. Usean yksikön nimeäminen alkamaan samalla sanalla kasvattaa sekaannuksen mahdollisuutta. 


Käyttäjätunnusten luontiin sekä muokkaukseen löytyvät ohjeet täältä


Organisaatiorakenteen luominen

 • Käyttäjähallinnan pääkäyttäjä kirjautuu järjestelmään käyttäjätunnuksella, joka on luotu valmiiksi Cloudian ylläpidon toimesta ensimmäisen sovelluksen tilauksen yhteydessä. 
 • Organisaatiolle luodaan halutunlainen yksikkörakenne
  • Luodut yksiköt sekä alayksiköt listautuvat organisaatiopuuhun


Luo uusi yksikkö:

 • Valitse "Lisää yksikkö"


 • Täytä avautuvaan ikkunaan perustiedot -välilehdelle yksikön nimi, yksikön sähköposti sekä kuvaus • Valitse minkä yksikön alle uusi yksikkö perustetaan "Valitse yksikkö" -välilehdeltä


 • Tallenna


Luodut yksiköt ja alayksiköt listautuvat organisaatiopuuhun käyttäjien hallinnan vasempaan laitaan. Jokaisen yksikön kohdalla on mahdollista tehdä seuraavat toiminnot:

 • Lisätä uusi käyttäjä ko. yksikköön
  • Katso tarkemmat ohjeet uusien käyttäjien luontiin täältä.
 • Muokata yksikön tietoja
  • Voit muokata yksikön perustietoja sekä yksikön ylätasoa
 • Muokata yksikön yhteystietoja
  • Ks. ohjeet alla
 • Poistaa yksikön
  • Voit poistaa yksikön, mikäli siellä ei ole yhtään käyttäjää 
  • HUOM. yksikkö poistuu pysyvästi, eikä sitä voida palauttaa


KUVA: Organisaatiorakenteessa jokaisen yksikön kohdalla on toiminto -valikko, josta avautuu erinäisiä vaihtoehtoja toiminnoille.


Lisää yksikölle yhteystiedot 


Valitse halutun yksikön toiminnot valikosta "Yhteystiedot". 

 • Lisää uusi yhteystieto
  • Täytä avautuvat osoitetiedot ja klikkaa "Tallenna"
 • HUOM! Mikäli lisäät useamman yhteystiedon voit määritellä näistä yhden ko. yksikön oletusyhteystiedoksi
 • Jokasen yhteystiedon osalta voit
  • Muokata jo luotuja tietoja
  • Kopioida luodun yhteystiedon
  • Poistaa luodun yhteystiedon
  • Asettaa luodun yhteystiedon oletukseksi yksikölle


KUVA: Yksikön yhteystiedot -ikkunassa voit lisätä yksikölle yhteystietoja sekä muokata jo olemassa olevia yhteystietoja.