4.12.2018 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet:


Cloudia Sopimus


Kuva sopimuskodaksi

Sopimuskohdaksi on nyt mahdollista lisätä kuva. Kun luodaan uutta sopimuskohtaa, valitaan tyypiksi kuva. Tämän jälkeen kuvan latauspainike avautuu. Valitaan kuva ja tallennetaan se sopimuskohtaan. Kun kuva on ladattu sopimuskohdalle, sen kokoa on mahdollisuus muuttaa vetämällä kuvan skaalauspalkista kokoa pienemmäksi tai suuremmaksi. 


Muistutussähköposti kommentoijille

Järjestelmästä on mahdollisuus lähettää muistutusviestejä kommenttikierroksen kommentoijille, jotta nämä muistavat käydä täyttämässä omat kommentinsa kierrokselle. 


Kilpailutusintegraation kautta luoduille sopimuskokonaisuuksille muokkausoikeudet koko yksikölle

* liittyy kilpailutusintegraatioon

Luotaessa sopimuskokonaisuus kilpailutusintegraation kautta, muokkausoikeudet asetetaan ko. käyttäjän yksikölle. Näin ollen organisaatiot, joilla on käytössä siirtotunnukset käytössä kilpailutusintegraatioon saavat vaihdettua sopimuskokonaisuudelle sopimusvastuuhenkilön (#26420)  


Usean toimittajan sopimuksen hakeminen

Sopimusten hakutoimintoon lisätty mahdollisuus hakea usean toimittajan sopimuksia kerralla. Valitse hakutoiminnoista tarkennettu haku sekä sieltä toimittaja ja toimittajan kohtaan voit valita usean toimittajan. Haku hakee kaikki sopimukset, joissa on (#35475) 


Sopimuksen omistajahistoria

Nyt käyttäjän on mahdollista nähdä sopimuksen omistajahistoria sopimuksen historia osiossa. Osiossa nähdään kuka sopimuksen on luonut ja ketkä ovat olleet sen sopimusvastuuhenkilöitä. Historiatiedoissa näkyy tiedot siitä kuka on luonut sopimuksen, kenestä tehtiin alun perin sopimusvastuuhenkilö ja jokainen sopimusvastuuhenkilön vaihdos tämän jälkeen. Tiedoissa näkyy myös kuka muutoksen on tehnyt. 


Lisätty myös seuraavat muutokset:

 • Lisättäessä metadataa sopimukselle, nyt on mahdollista hakea kaikilla kielillä luodut metadatat hakutoiminnolla sekä lisätä näitä sopimukselle. Sopimuksen ja metadatan välinen kielirajoite on näin ollen poistettu järjestelmästä.
 • Muokattu järjestelmästä lähtevien muistutusviestien rivittymistä 


Cloudia Dashboard

 • Lisätty sopimuksen tuotteet -osioon vierityspalkki sivulle sekä mahdollisuus muuttaa hiirellä tuotetietojen sarakkeiden kokoja. Aiemmin tuotenimen ollessa pitkä sarakkeet saattoivat mennä piiloon sivupalkin alle. 


Asennus on sisältänyt myös seuraavat korjaukset: 

 • Korjattu sopimuspohjan muokkaukseen liittyvä ongelma (#41941)


-----------------------------------------------------------------------------------


30.10.2018 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet:


Muutosehdotuksen muutokset 

Muutosehdotus voidaan aloittaa suoraan sopimusten listauksesta ko. sopimuksen toiminnot painikkeella: Päivityksessä on tullut myös ulkoasu-uudistuksia muutosehdotukselle. Ehdotettaessa sopimuskohdan muutosta tai poistamista valinta tehdään ko. kohdan alapuolelta: 


Kun sopimuskohtaa on muutettu, näkyy ehdotettu muutos alkuperäisen vieressä sekä jos muutosehdotusta on kommentoitu, näkyy kommenttikupla valkoisena:  


Muutosehdotuksen hyväksy ja hylkää -painikkeet ovat nyt myös selkeämmin esillä. 


Tarkemmat ohjeet muutosehdotuksen tekemiseen löytyvät artikkelista "Luo muutosehdotus


Dokumenttipaketti

Sopimuksen dokumentit on nyt mahdollista pakata ja ladata omalle koneelle yhtenä ZIP-pakettina. Sopimuksen muokkaustilassa osiosta "Tila ja allekirjoitus" voidaan valita "Pakkaa sopimustiedostot ladattavaksi", jolloin järjestelmä muodostaa sopimuksen dokumenteista ZIP-paketin ladattavaksi omalle koneelle.   • Sopimuskoriin on lisätty mahdollisuus lisätä sopimusliite tai muu liite massana usealle sopimukselle
 • Päättyneisiin sopimuksiin on mahdollista lisätä tehtävälista
 • Lisätietoa -painike on lisätty henkilötietojen salassapito -toiminnallisuuteen. Lisätietoa painikkeesta käyttäjä saa auki tarkemmat ohjeistukset henkilötietojen salassapidettävyydestä  (#35008) * liittyy henkilötietojen salassapito -toiminnallisuuteen
 • Kommentointikierroksen kommentit on nyt mahdollista tilata koosteena omaan sähköpostiin. Koosteviesti tulee kolmesti päivässä mikäli sopimukseen on tullut kommentteja. Jos kyseistä valintaa ei laiteta päälle kommenttikierrosta luotaessa, jokaisesta saapuneesta kommentista lähtee erillinen sähköposti. 


Asennus on sisältänyt myös seuraavat korjaukset:

 • Korjattu tilanne, jossa metatiedon kieli esti sopimuksen tallentamisen. Tämä ongelma ilmeni, kun sopimus oli aloitettu eri kielellä kuin sopimustyypin kautta tuleva metatieto, tämä metatieto tiputetaan pois sopimusta luotaessa. 


--------------------------------------------------------------------------------------


27.9.2018 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet:

* Liittyy erikseen tilattavaan lisätoiminnallisuuteen

 • Järjestelmään on tehty ulkoasu uudistuksia useaan eri kohtaan. Nämä uudistukset ovat osa käyttöliittymän komponenttien päivittämistä. Tässä listaus uudistuksista: 
  • Hakutoiminnallisuutta on yksinkertaistettu sopimusasetusten osalta.
  • Tiedostokirjaston tiedostojen muokkaus avautuu nyt ponnahdusikkunaan
  • Sopimuskohdan/metatiedon arvolistan valinnat näkyvät alasvetovalikosta
  • Sopimuskohdan/metatiedon arvolistan valinnat lisätään "muokkaa" -painikkeella
  • Pakolliset tiedot merkitään punaisella tähdellä
  • Sopimuskohtien ryhmän luonnissa yksikkö -kenttä muutettu ryhmän nimen yläpuolelle


 • Sopimuksen esikatseluikkuna avautuu nyt valittaessa "Sopimusdokumentti" tai "Julkinen dokumentti". 


 • Raportin luonti -toiminnallisuuteen on tullut muutos. Voit klikata raportin latautumaan ja käyttää samalla järjestelmää. Raportti latautuu taustalla. Järjestelmä ilmoittaa, kun raportti on ladattavissa latauspainikkeesta: 


 • Kun sopimus siirretään ympäristöstä toiseen, lisätty mahdollisuus määritellä siirrettävälle sopimukselle kohdeympäristön sopimustyyppi * liittyy sopimusten siirto/kopiointi -toimintoon 
 • Tuodut sopimukset on mahdollista merkitä sisältävän henkilötietoja (36380) * liittyy henkilötietojen salassapito -toiminnallisuuteen
 • Lisätty joustavuutta muokkaus- ja lukuoikeuksien määrittelyyn. Muokkausoikeudet sisältävät lukuoikeudet, joten näitä ei tarvitse erikseen määritellä. Jos henkilöllä on muokkausoikeudet sopimukseen, hänellä on automaattisesti myös sopimuksen lukuoikeudet. Jos käyttäjälle halutaan lukuoikeuksien lisäksi lisätä muokkausoikeudet, poistuu ko. käyttäjän nimi automaattisesti lukuoikeudet osiosta. 
 • Tuotujen sopimusten lukuoikeuksien oletusarvoksi sopimuksen luojan oma organisaatioyksikkö. * erikseen pyydettävä lisätoiminto
 • Lisätty sähköpostihuomautus sopimuksen alkuperäiselle vastuuhenkilölle, jos pääkäyttäjä vaihtaa sopimuksen vastuuhenkilön toiseksi (34880)


Asennus on sisältänyt myös seuraavat korjaukset:


Cloudia Sopimus

 • Korjattu allekirjoitettavien sopimusten liitetiedostojen käsittelyä niin, että liitteen nimessä olevat ääkköset, kaksi pistettä tai erikoismerkit eivät estä sopimuksen allekirjoittamista
 • Korjattu sähköisen allekirjoituksen sopimusdokumentin päivittyminen (35909) * liittyy sähköiseen allekirjoitukseen
 • Korjattu sähköisen allekirjoituksen sähköpostissa olevaa sopimuksen linkin muotoilua (35919) * liittyy sähköiseen allekirjoitukseen
 • Korjattu muistutussähköpostien linkkejä
 • Korjattu kilpailutusintegraation kautta tuotujen tuotteiden tallentamista erityisesti kun kyseessä on pitkä tuotekuvaus 
 • Korjattu ongelma yksittäisen sopimuksen kommenttien näkymisessä


Työpöytä

 • Korjattu sopimuksen tunniste sekä sopimuksen numero viittaamaan oikein päin Työpöydällä (36930)


-------------------------------------------------------------------------------------


9.8.2018 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet:


Käänteinen hakutoiminto

Järjestelmään on lisätty mahdollisuus hakea sopimuksia käänteisellä haulla. Käänteinen haku hakee kaikki ne sopimukset, joissa valittu hakuehto ei esiinny. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnolla voidaan hakea esim. kaikki sopimukset, joista puuttuu tietty meta-tieto, tai kaikki sopimukset, jotka eivät kuulu yksikköön X. 


Käänteinen hakutoiminto löytyy sopimusten hausta hälytysten alapuolelta. Tarkemmat ohjeet hakutoiminnon käyttämiseen löytyvät täältäTallenna haluttu Tilaajavastuu -raportti

* Tilaajavastuu integraatio on erikseen tilattava toiminnallisuus


Tilaajavastuuintegraatiota on kehitetty niin, että tietojen tarkastuksen lisäksi voit tallentaa toimittajan Tilaajavastuu -raportin historia-osioon haluttuna ajankohtana. Lisäksi asennus sisälsi myös seuraavat uudet toiminnallisuudet: 

 • Kommenttikierrokselle voi lisätä liitteen sekä esittää kysymyksiä ko. liitteeseen liittyen
 • Optiopäätöksen voi julkaista Työpöydälle. Kun sopimuksella on optiokausi päällä sekä optiopäätösdokumentti liitetty, Tila ja allekirjoitus -osiosta valitaan optiopäätösdokumentti julkaistavaksi Työpöydälle 

 • Sopimuspohjan yhteyshenkilön nimi lisätty näkymään sopimuspohjien listauksessa (#32321)

 • Lausekirjaston listanäkymää paranneltu. Listanäkymästä näkee nyt suoraan onko lause lukittu vai ei
 • Sopimusvastuuhenkilö saa hälytyksen (ja sähköpostin) kun sopimus on hyväksytty työnkulun kautta 
 • Voimassa olevan sopimuksen arvo kenttiä voi nyt muokata 
 • Lisätty sopimusten massatuonti Exceliin mahdollisuus täyttää myös sopimuksen tilaaja tieto
 • Merkittäessä sopimuksen kohta/liite salassapidettäväksi, kohdan sisältäessä henkilötunnuksen, salassapidettävyyden perustelulaatikkoon tulee automaattisesti henkilölakiteksti sekä kenttä on lukittu (#35013) *

* Liittyy erikseen tilattavaan toiminnallisuuteen


Asennus on sisältänyt myös seuraavat korjaukset:

 • Muokattu sähköisen allekirjoituksen sähköpostiviestin tekstin kielikäännöksiä


----------------------------------------------------------------------------------


14.7.2018 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet:Kommentoinnin uudistukset:


Sopimusten kommentointia on uudistettu sopimushallinnassa. Kommentointinäkymä on saanut uudistetun ulkoasun, sekä se on saanut lukuisia käyttöä helpottavia uusi toiminnallisuuksia.

Kommentointinäkymän ulkoasua ja asettelua on kehitetty helppolukuisemmaksi. 


Näkymässä näkyy nyt selkeämmin kommentoitava kohta sopimuksella sekä käyttäjän antama kommentti. Kommentoijalla on nyt mahdollisuus lisätä kommenttiin myös liitetiedostoja. 

Kommenttikierroksen aloituksessa on mahdollista valita "Lähetä kommenttikierroksen loppukatselmus ulkoisille käyttäjille". On myös mahdollista valita näkevätkö vastaanottajat loppukatselmuksessa toistensa kommentit. Loppukatselmus lähetetään sähköpostitse aina kun kommenttikierros päättyy. 
Kommenttikierroksen aloittaja saa hälytyksen järjestelmässä jos sopimukseen on kommentoitu. Kommenttikierroksen päättymisestä lähtee nyt myös järjestelmästä sähköpostimuistutus kierroksen aloittaneelle.Uudistuksena lähetetyt kommentit näkyvät myös sopimuksen muokkaustilassa, jolloin lähetetyt kommentit voi tarkastaa muokkauksen aikana painamalla "Kommentit" - valintaa. Tarkemmin kommentointiominaisuuteen voi käydä tutustumassa tässä artikkelissa.Kielivalinnat sopimushaussa:Sopimushaussa on nyt mahdollista hakea sopimuksia kielen perusteella. Tarkennettuun hakuun on lisätty mahdollisuus valita hakuehdoksi sopimukselle määritelty kieli.
Lisäksi asennus sisälsi myös seuraavat uudet toiminnallisuudet: 


 • Vastuuhenkilön vaihtamisesta lähtee nyt järjestelmästä oletusviesti. 
 • Reklamaatiotyypeille voi nyt asettaa tekstiselitteen, joka näkyy infotekstinä tyyppiä valittaessa.
 • Lisätty mahdollisuus antaa selvitys workflow:n hyväksymiselle järjestelmässä.   
 • Lisätty mahdollisuus katsoa lukukäyttäjänä sopimuksen sopimusehtoja katselunäkymässä.
 • Lisätty “toteutunut arvo” vaihtoehto sopimusraportille. 


Asennus on sisältänyt myös seuraavat korjaukset:


        

Cloudia Sopimus

 

 • Korjattu tilanne, jossa varavastuuhenkilön asettaminen sopimukselle ei onnistunut.
 • Korjattu tilanne, jossa vastuuhenkilön vaihtaminen sopimukselle ei onnistunut pääkäyttäjän toimesta
 • Korjattu tilanne, jossa sopimuksen tuonti ei onnistunut, jos sopimukselle oli määritelty sopimuskokonaisuuden numero.
 • Korjattu tilanne, jossa lähettäessä kommentoinnissa vastauksen muut avonaiset kommentointi-ikkunat sulkeutuivat.
 • Korjattu tilanne, jossa sopimuksen otsikko ja sopimuskausi menivät PDF-näkymässä päällekkäin, jos sopimuksen otsikko oli erityisen pitkä.
 • Korjattu yksittäinen kirjoitusvirhe englanninkielisellä käyttöliittymällä.      
 • Korjattu tilanne, jossa ensimmäinen allekirjoittaja pystyi allekirjoittamaan sopimuksen ennen aloitusprosessin loppuun viemistä. *Liittyy erikseen tilattavaan toiminnallisuuteenTyöpöytä


 • Korjattu tilanne, jossa työpöydällä ei näkynyt ”Muokkaus” – valinta.------------------------------------


7.6.2018 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet:

 

Cloudia Sopimus


Muutoksia salassapitotoimintoihin

Sopimus sekä sen liitteet merkitään salassapidettäviksi entiseen tapaan laittamalla ruksi kohtaan "Salassapidettävä". Tämän jälkeen voidaan lisätä syy salassapidolle kirjoittamalla tai lausekirjastosta. 


Asennuksena on tullut uutena mahdollisuutena määritellä salassapidettäväksi myös sopimuksen lisätiedot sekä sopimuskohdat. Lisätiedot voidaan merkitä salassapidettäviksi lukon kuvasta:

 • Salassapidettäviksi merkityt sopimuskohdat merkitään lukolla. Salassapidettävien  sopimuskohtien kohdalle sopimusdokumentille sekä työpöydälle tulostuu salassapidon syy. Salassapidettäviä sopimuskohtia tai metatietoja ei voi myöskään ottaa mukaan kommenttikierrokselle.  
 • Jos sopimukselle on merkitty salassapidettäviä tietoja, näkyy dokumentti-osiossa sekä normaali että julkinen sopimuksen dokumentti.  Henkilötietojen salassapito toiminnallisuus 

* Erikseen tilattava toiminnallisuus 


Järjestelmään on asennettu laajempi salassapitotoiminnallisuus, joka erikseen tilattavissa Cloudialta. Toiminnallisuuden avulla voidaan luokitella sopimus, sen perustiedot, sen liitteet, lisätiedot, sopimuskohdat sekä allekirjoittajat kolmella eri tavalla: sisältää julkisia henkilötietoja, sisältää salassa pidettäviä henkilötietoja, sisältää henkilötunnuksen. 


Kohta, joka on merkitty sisältävän julkisia henkilötietoja, on näkyvillä normaalisti sopimuksen käyttäjille. Kohdassa on kuitenkin merkintä, että se sisältää julkisia henkilötietoja. Jos jokin sopimuksen osa merkitään sisältävän salassapidettäviä henkilötietoja tai henkilötunnuksen kyseinen kohta salataan muilta kuin sopimuksen vastuuhenkilöiltä. Muille käyttäjäjille salattujen kohtien tilalla näytetään lukko sekä salauksen syy.

Henkilötietojen salassapito toiminnallisuus mahdollistaa myös järjestelmän ylimmän tason pääkäyttäjälle (organisaation pääkäyttäjät) mahdollisuuden hakea sopimuksia, joissa esiintyy henkilötietoja. Haku tuottaa listauksen sopimuksista, joissa esiintyy henkilötietoja, jossain muodossa. Listauksessa eritellään sopimuksen osa, jossa henkilötieto esiintyy. Raportin saa myös Excel-muotoon. Muistutusviesti sähköisestä allekirjoituksesta

Käynnistettäessä sopimuksen sähköinen allekirjoitusprosessi on mahdollista ottaa käyttöön muistutusviestit sähköisestä allekirjoituksesta. Jos kytkee muistutusviestin päälle, järjestelmä lähettää allekirjoittajalle muistutussähköpostin kerran päivässä odottavasta allekirjoituspyynnöstä. Kun allekirjoitusprosessi on aloitettu, voidaan muistutukset laittaa päälle. Lisäksi asennus sisälsi myös seuraavat uudet toiminnallisuudet: 

* liittyy lisäominaisuuteen

 • Mahdollisuus lisätä kommenttikierrokselle monirivinen kysymys koskien sopimuskohtia tai lisätietoja
 • Lisättäessä lausekirjastosta lauseita sopimuskohdalle/lisätiedolle avataan lausekirjaston hakunäkymä. Hakunäkymää on nyt päivitetty niin, että lauseet listautuvat lauseryhmittäin. 
 • Lisätty mahdollisuus viedä sopimusluonnos myös korjaustilassa olevalle tarjouspyynnölle Kilpailutukseen
 • Tuotuihin sopimuksiin oletuksena lukuoikeudet sopimuksen luojan yksikköön * erikseen pyydettävä toiminnallisuus
 • Muutettu sähköisen allekirjoituksen yhteenveto dokumentin lataamispainikkeen nimi. Aiemmin puhuttiin allekirjoituksen kansilehdestä, mutta tämä nimi on nyt muutettu muotoon allekirjoituksen yhteenveto. (#30609) * 
 • Sopimusten hakunäkymän tiivistelmään lisätty näkymään myös sopimuksen osapuolet
 • Sähköisen allekirjoituksen sähköpostiviestiin lisätty allekirjoitettavan sopimuksen sekä sopijaosapuolten nimet *
 • Lisätty järjestelmän pääkäyttäjälle mahdollisuus poistaa sopimukselta lukittuja sopimuskohtia, jotka ovat tulleet sopimuspohjalta
 • Muutettu sopimuspohjan lukittua sopimuskohtaa niin, että käytettäessä sopimuspohjaa jossa on lukittu sopimuskohta, käyttäjä näkee kokonaisuudessaan tekstin, joka lukitussa kohdassa lukee.


Asennus on sisältänyt myös seuraavat korjaukset:


Cloudia Sopimus

 • Korjattu lisätietojen listautumista sopimusten Excel raportille
 • Korjattu toimittajien yhteystietojen päivittymistä kilpailutusintegraation kautta
 • Korjattu mahdollisuus muokata voimassaolevan sopimuksen kuvausta sopimuksen muokkaustilassa


Työpöytä

 • Korjattu sopimusten haku näkymässä suodatus aakkosittain
 • Korjattu sopimuskokonaisuuden kuvaustekstin rivittyminen työpöydän puolella


----------------------------


10.5.2018 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet:

 

Cloudia Sopimus


Sopimuskohdat laajentuvat

Sopimuskohdat laajentuvat kirjoittaessasi niihin pidempää tekstiä. Kirjoittaessasi moniriviseen sopimuskohtaan pitkän tekstin ja avatessasi ko. kohdan uudelleen, kenttä avautuu laajempana, jolloin tekstin muokkaus helpottuu. 


Sopimuspohjan esikatselu sopimusta luotaessa

Valitessa sopimuspohjaa uudelle sopimukselle, nyt on mahdollista esikatsella sopimuspohjaa varmistaakseen, että on valinnut oikean sopimuspohjan.  


Allekirjoituksen tiedot katselu-näkymään

Sopimuksen katselu-näkymään on lisätty uusi välilehti "Tila ja allekirjoitus". Kyseiseltä sivulta lukukäyttäjä näkee allekirjoituksen tiedot. Jos käytössä on sähköinen allekirjoitus, välilehdeltä näkyy suoritetun sähköisen allekirjoituksen tiedot. 


Uudistuksia kommentointikierrokselle

Nyt on mahdollista muokata kommentointikierroksen asetuksia, kun kierros on aktiivinen tai suljettu. Kommenttikierrokselta voidaan vaihtaa/poistaa vastaanottajia. Muutoksista lähtee sähköpostiviesti sekä hälytys asianosaisille. Myös kommenttikierroksen määräaikaa voidaan nyt muokata joko pidentämällä tai lyhentämällä aikaa. Lisäksi jo suljetun kommenttikierroksen voi avata uudelleen. Tällöin kommentointiprosessi täytyy käynnistää uudelleen. 


Vastuuhenkilö sopimuspohjille

Sopimuspohjalle on lisätty vastuuhenkilö. Kyseisen kohdan on tarkoitus kertoa kuka on vastuussa kyseisestä sopimuspohjasta. Kun sopimuspohja luodaan, pohjan luojasta tulee vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön voi vaihtaa henkilö, jolla on oikeudet muokata pohjan tietoja. 


Sopimusasetukset

Metatiedoille ja sopimuskohdille löytyy nyt omat osionsa sopimusasetukset -valikosta. Aiemmin metatiedot ja sopimuskohdat löytyivät sopimustietueet osion alta. Nyt osiot ovat helpommin löydettävissä alasvetovalikosta. 


Asennus on sisältänyt myös seuraavat korjaukset:


Cloudia Sopimus

 • Korjattu sopimuksen muokkausoikeuksia. Varavastuuhenkilölle on lisätty automaattisesti sopimuksen muokkausoikeudet. Aiemmin sopimuksen muokkausoikeudet tulivat suoraan kohdan muokkausoikeudet mukaan. 
 • Korjattu kilpailutuksen ja tarjouksen dokumenttien haku Cloudia Sourcingista. 
 • Kun sopimuskohtakirjastosta valitaan lukittu sopimuskohta, sopimuspohjalla ei enää näytetä "lukitse sopimus" täppää. 
 • Korjattu sopimuskokonaisuuden nimi -kenttää. Sopimuskokonaisuuden nimi kenttä tyhjentyi, jos vaihtoi osiosta toiseen ennen "Tallenna" -napin painamista.
 • Sopimuskohdalle lisätty mahdollisuus lisätä useita lauseita lausekirjastosta. *Liittyy erikseen tilattavaan lisätoiminnallisuuteen


Työpöytä

 • Korjattu sopimusten hakua, kun valittuna on "Ryhmittele sopimuskokonaisuuksittain".


------------------------------------

12.4.2018 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet:

 

Cloudia Sopimus


Työnkulut eli workflowt


Sopimushallintaan on tuotu uutena ominaisuutena mahdollisuus rakentaa sopimustyyppiin kiinnitettäviä työnkulkuja. Työnkulku eli workflow tarkoittaa sopimuksen hyväksyntäprosessia. Workflow -toiminnon avulla voidaan kontrolloida organisaation sopimuksia sekä varmistaa, että sopimusten laatu säilyy tarvittavalla tasolla. 


Workflow kiinnitetään sopimustyypille luotaessa tai muokatessa sopimustyyppiä. Jos sopimusta luodessa valitaan sopimustyyppi, jossa on workflow, sopimus täytyy ensin hyväksyttää ennen kuin sen tila voidaan vaihtaa voimassa olevaksi. Hyväksyjälle lähtee sähköpostilla pyyntö hyväksyä ko. sopimus. HUOM. myös hyväksyjällä tulee olla käyttöoikeudet Cloudia Sopimukseen. Tarkemmat ohjeet toiminnallisuuteen julkaistaan tukiportaaliin viikon 16 aikana. 

* korjattu tiedotetta 16.4.2018 toiminnallisuus tulee automaattisesti päälle kaikille


Uuden sopimuksen luonti


Uuden sopimuksen luomista on yksinkertaistettu sekä lisätty tarkempia virheilmoituksia siitä, mistä osiosta puuttuu pakollisia tietoja. Järjestelmä korostaa punaisella ne osiot, joissa on pakollisia puuttuvia tietoja. 


Sopimuksen voi tallentaa ensimmäisen kerran vasta kun kaikki pakolliset tiedot ovat syötetty. Uudella sopimuksella pakollisia tietoja ovat yksikkö, sopimustyyppi, kieli sekä sopimuksen nimi. Tämän lisäksi sopimuksella voi olla sopimustyypiltä tai sopimuskokonaisuudelta tulevia pakollisia täytettäviä lisätietoja tai sopimuspohjalta tulevia pakollisia sopimuskohtia. Järjestelmä korostaa puuttuvat osiot punaisella. 


Muutoksia salassapidettävyyden määrittelyyn

Sekä sopimus että sen liitteet ovat mahdollista määritellä salassapidettäviksi. Nyt salassapidettävyyden syyn voi kirjoittaa suoraan avautuvaan ruutuun tai tuoda lausekirjastosta: Seurantakohde on nyt tehtävälista

Asennuksen yhteydessä on muutettu seurantakohteen suomenkielinen termi tehtävälistaksi. Seurantakohteiden välietapit ovat nyt nimeltään tehtävät. 


Oletussisällön esikatselu

Sopimuskohdalle sekä lisätiedolle on lisätty esikatselu, josta näkee ko. sopimuskohdan/lisätiedon oletussisällön. Kun lisäät sopimukselle sopimuskohdan/lisätiedon kirjastosta, pidä hiirtä ko. kohdan/tiedon päällä ja esikatselu avautuu.


Asennus on sisältänyt myös seuraavat korjaukset:


Cloudia Sopimus

 • Sopimusten muokkaukseen on lisätty ryhmätyönesto. Kaksi käyttäjää ei voi editoida samaa sopimusta yhtäaikaa. 
 • Korjattu sopimuksen hakua optiokauden osalta. Haettaessa sopimuksia, joissa optio on käytössä, haku hakee vain sopimukset, joissa optiokausi -täppä on laitettu päälle.
 • Sopimuksen kuvaus sekä diaarinumero kopioituvat nyt pohjana käytettävältä sopimukselta uudelle sopimukselle, kun käytetään toista sopimusta pohjana
 • Laadittu parannuksia taulukkotyyppiseen sopimuskohtaan
 • Korjattu sopimuskohtien englanninkielisiä otsikoita, jotta ne ovat näkyvissä sekä käyttöliittymällä että sopimusdokumentilla
 • Korjattu mahdollisuus liittää kilpailutuksen dokumentteja Cloudia Sourcingista sopimukselle *
 • Korjattu sähköisen allekirjoituksen sähköpostiviestin sopimuksen katselulinkkiin suomenkielinen teksti * (#30309)
 • Lisätty optiokaudella olevat sopimukset näkymään komissiolaskutuksen "raportoimattomat myynnit" näkymässä *
 • Lisätty myös tuodulle sopimukselle mahdollisuus linkittää sopimus tarjoukseen. Sopimus tulee olla liitetty sopimuskokonaisuuteen, joka on luotu kilpailutusintegraatiolla *

* Liittyy erikseen tilattavaan lisätoiminnallisuuteen


Työpöytä

 • Korjattu sopimusten haku listauksen "näytä lisää" -painiketta.


------------------------------------

15.3.2018 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet ja korjaukset:


Cloudia Sopimus

 • Järjestelmään on lisätty uusi hälytykset toiminnallisuus, jonka avulla käyttäjä näkee sopimushallinnan tärkeät tapahtumat. Nämä ovat samoja tapahtumia, joista on aiemmin lähtenyt käyttäjälle sähköpostiviesti. Sähköpostiviesti lähtee käyttäjälle edelleen, mutta tämän lisäksi sama hälytys tulee näkyviin järjestelmän osioon "Hälytykset". Hälytyksen symbolina on kellon kuva, jota klikkaamalla avautuu listaus käyttäjälle suunnatuista hälytyksistä. Hälytysten tarkemmat käyttöohjeet löytyvät etusivun ohjeesta sekä hälytysten ohjeesta. 

 • Korjattu seurantakohdetta niin, että vain sopimuksen vastuuhenkilö (-varahenkilöt) tai admin voivat merkitä sen tehdyksi. 
 • Sopimuksen katselunäkymän sopimuslinkkeihin on lisätty mouseover, jossa näkyy linkin URL

 • Lisätty sopimuskokonaisuuden nimi sopimusten haku listauksessa avattaviin sopimuksen tietoihin

 • Lisätty sopimuksen nimi järjestelmästä lähtevään automaattiseen sähköpostiin sähköisen allekirjoituksen valmistumisesta *
 • Korjattu sopimuksen historiatiedot osion komissiohistoria välilehteä *

* Liittyy erikseen ostettavaan lisätoiminnallisuuteen


Cloudia Työpöytä

 • Lisätoiminnallisuutena on lisätty järjestelmään mahdollisuus saada oman organisaation Työpöydälle näkyviin myös päättyneet sopimukset (purettu, irtisanottu, päättynyt, suljettu tai arkistoitu), jotta lukukäyttäjät voivat selata myös näitä. Jos olet kiinnostunut tästä toiminnallisuudesta, ota yhteyttä Cloudian tukeen.  *lisätoiminnallisuus

----------------------------

26.2.2018 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet ja korjaukset:


Cloudia Sopimus

 • Kello ikoni on korvattu megafonilla sopimuksen tietosivulla vastaamaan järjestelmän edellisessä asennuksessa tehtyä muutosta
 • Korjattu optiokauden näkyvyyttä pdf-dokumentilla. Nyt optiokausi näkyy pdf-dokumentilla vaikka kausi ei olisi vielä päällä. 


----------------------------

2.2.2018 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet ja korjaukset:


Cloudia Sopimus

 • Sopimustyypiltä tai -kokonaisuudelta periytyvät lisätiedot listautuvat sopimukselle nyt sopimustyypille ja -kokonaisuudelle asetettuun järjestykseen. Ensin listautuvat sopimustyypiltä periytyvät ja tämän jälkeen sopimuskokonaisuudelta periytyvät lisätiedot.
 • Sopimuskokonaisuuksille lisätty samat tilavaihtoehdot kuin sopimuksella #23302
 • Lisätty kielikäännöksiä sopimuskokonaisuudentiedot popup -ikkunaan
 • Kun sähköinen allekirjoitusprosessi on viety loppuun, ilmoitus lähtee sähköpostilla nyt myös sopimuksen vastuu- sekä varavastuuhenkilöille. Viestiin on myös lisätty allekirjoitetun sopimuksen tunniste**. (* sähköinen allekirjoitus on erikseen tilattava ominaisuus)
 • Lisätty mahdollisuus tuoda sopimukselle alasopimukseksi järjestelmän ulkopuolella luotu sopimus 
 • Lisätty sopimuksen katselunäkymän perustiedot -välilehdelle printteri-ikoni, josta voi tulostaa kyseisen sivun tiedot #21209 
 • Lisätty mahdollisuus tulostaa listaus kaikista organisaation käyttäjistä #21435 

** korjattu versiotiedotteeseen 12.2.2018