* erikseen tilattava ominaisuus


Komissiolaskutustoiminnallisuuden tarkoituksena on mahdollistaa automaattinen laskutusaineiston muodostami-nen sopimuksilla olevien toimittajajien tekemien myyntiraportointien pohjalta.


Komissiolaskutuksen vaiheet: 

 1. Komissioprosentti ja jaksotus määritellään sopimukselle Cloudia Sopimuksessa
 2. Toimittaja täyttää pyydetyt tiedot Tarjouspalvelun kautta 
 3. Siirrä sopimukset laskutusjärjestelmään Cloudia Sopimuksessa1. Komissioprosentin ja jaksotuksen määritteleminen sopimukselle:


Hankinnasta muodostetaan sopimuskokonaisuus integraation kautta ja sopimuskokonaisuudesta laaditaan sopimus. Katso kilpailutusintegraation ohjeet täältä


Sopimuksen "Perustiedot" -välilehdelle

 • Valitaan "Käytetään komissiota"
 • Asetetaan komissioprosentti
 • Asetetaan jaksotus
  • Kerran
   • Jos komission jaksotus on kertakomissio, voidaan sopimukselle määritellä myös komissiokatto
  • Vuosittain
  • Puolivuosittain
  • Kvartaaleittain
  • Kuukausittain2. Voimassa olevan, arkistoidun, suljetun ja päättyneen sopimuksen raportointi Tarjouspalvelun kautta

Sopimusten raportointipyynnöt voi olla kahdessa eri näkymässä. Jos myyntejä halutaan raportoida sopimukseen, joka on laadittu Cloudia Sopimuksessa, käytetään aina vaihtoehtoa 1. Ainoastaan voimassa olevan, arkistoidun, suljetun ja päättyneen sopimuksen raportointi on mahdollista Tarjouspalvelun kautta.

1) Cloudia Sopimuksen kautta asetettu komissioraportointi

Sopimuksiin liittyvä raportointi tehdään sopimushallinnan raportointinäkymässä, johon pääset klikkaamalla "Siirry raportointiin". Valinnan jälkeen näkymä siirtyy "Myyntien raportointi" -näkymään

2) Cloudia Kilpailutuksen sopimushallinta-osio

Jos sopimus on tehty Cloudia Kilpailutuksen sopimushallinta-osion kautta, niin raportoitava sopimus näkyy "Raportit" -välilehden listauksessa.Raportointi "Myyntien raportointi"-näkymässä


Raportointisivulla toimittaja näkee oman yrityksensä tiedot sekä kaikki raportoivatavat sopimukset. Myyntijaksot muodostetaan automattisesti sopimuksen voimassaoloajan ja valitun komissiojaksotuksen perustella. Toimittaja ei voi muuttaa jaksotuksen päivämääriä itse.


Myynnit

 • Toimittaja syöttää raportointisivulla myyntisumman sekä lisää tarvittaessa liitteitä raportointiin. 
  • Jos myyntijaksolla ei ole myyntiä, laita myynteihin 0 (nolla) ja klikkaa "Tallenna"


Kun tarvittavat tiedot on syötetty, klikkaa "Tallenna". Tämä valinta tallentaa sekä siirtää syötetyt tiedot Cloudia Sopimukseen.3. Siirrä sopimukset laskutusjärjestelmään Cloudia Sopimuksessa


Komissioraportteja pääsee tarkastelemaan klikkaamalla ylänavigaatiosta "Seuranta" ja sen alta "Komissio".


Raportoimattomat myynnit

 • Raportoimattomat myynnit välilehdelle listautuvat kaikki ne toimittajat ja sopimukset, joihin kohdistuu raportointivelvoitteita
  • Sopimukselle on määritelty jaksotus, prosentti ja myyntijakso on päättynyt
 • Toimittajien alla listautuu ko. toimittajaan kohdistuvat sopimukset sekä myyntijaksot per sopimus
  • Valmis-tilassa oleva myyntijakso on sellainen, johon toimittaja on syöttänyt myynnit ja kuitannut rivin valmiiksi.
  • Keskeneräinen-tilassa olevat myyntijakso on sellainen, johon toimittaja ei ole syöttänyt myyntejä tai myynnit on syötetty, mutta riviä ei ole kuitattu valmiiksi.
  • Kun toimittaja on kuitannut kaikki myyntijaksot valmiiksi (valmis-valinta tehty), siirtyy sopimus "Siirtämättömiä myyntejä" -välilehdelleRaportoimattomia myyntejä -näkymässä käyttäjä voi myös muokata myyntiä avaamalla myyntien muokkausikkunan ko. myyntijakson rivin päästä: 
Siirtämättömät myynnit

 • Siirtämättömistä myynnit listauksessa on kaikki toimittajien kuittaamat myyntijaksot, mitkä ovat valmiina lähetettä-väksi laskutusjärjestelmään
 • Tietoja voi tarkastella toimittajakohtaisesti per sopimusAloita raportin siirto

 • Myyntijaksot, jotka on kuitattu valmiiksi, voidaan siirtää "Aloita raportin siirto" -toiminnolla laskutusjärjestelmään
 • Syötä laskutusjärjestelmän tiedot avautuvaan ikkunaan
  • Kumppanitunnus
  • ALV-tili
  • Kredit-tili
  • Tilityksen kynnysarvo
   • Alle kynnysarvon olevia myyntejä ei oteta mukaan raportille. Tässä kuitenkin huomioidaan ko. toimittajan kaikki myynnit, joten mikäli kaikkien yhteen-laskettujen komissioiden summa ylittää kynnysarvon, lasketaan myynnit mukaan laskutusaineistoon.
 • Parametrit tallennetaan automaattisesti seuraavaa kertaa varten siirtopainikketta painettaessa.Lataa viimeisin raportti

 • Kohdassa voidaan ladata siirretyt raportit Excel-tiedostona


Siirtohistoria

 • Siirtohistoria näkymään listautuu siirtohistoria.
 • Listauksessa ilmoitetaan siirron ajankohta sekä käyttäjä, joka on siirron käynnistänyt. Listauksesta voi ladata kyseisen siirron myyntijaksot Excel-tiedostona.