* Erikseen tilattava toiminnallisuus


Työpöydälle on mahdollista saada työpöytänäkymä, joka muodostuu erilaisista widgeteistä (pikanäkymä). Widgetit muodostavat dynaamisen näkymän, jolla pystyt helposti seuraamaan sopimusten elinkaarta. Sopimusvastuuhenkilön tai esimiehen roolissa näet koko yksikön tai jopa koko organisaation tilanteen (riippuen käyttöoikeustasostasi). Näkymät saadaan käyttäjälle lisäämällä ko. työpöydän rooli käyttäjälle. Ohjeet roolin lisäämiseen käyttäjätunnukselle löydät Käyttäjien hallinta -artikkelista kohdasta "Käyttäjän roolit".  

Siirtyminen esimiehen tai sopimusvastuuhenkilön näkymään


Työpöydän vasemmassa reunassa olevasta palkista pääset vaihtamaan esimiehen tai sopimusvastuuhenkilön widget -näkymään. Näkymään avautuu (esimiehen näkymä): Sopimusvastuuhenkilön työpöydältä löytyvät seuraavat widgetit:

 • Sopimusten tilat
  • Kaavio, joka näyttää, kuinka organisaation sopimukset jakautuvat tilojen mukaan. Kun hiiren vie graafin päälle ko. tilassa olevien sopimusten lukumäärä näkyy. Näkymässä voi halutessaan tarkastella vain tietyn yksikön tietoja valitsemalla haluttu yksikkö oikeassa ylälaidassa olevasta kynän kuvasta.


 • Uusimmat sopimukset
  • Listaus järjestelmään lisätyistä uusista sopimuksista, joihin käyttäjätunnuksella on lukuoikeudet. Riviä klikkaamalla saa auki lisätietoja sopimuksesta sekä rivin päässä olevasta painikkeesta voi hypätä sopimushallinnan puolelle katselemaan sopimusta sekä sen tietoja. 
 • Aktiiviset reklamaatioehdotukset
  • Listauksessa näkyvät kaikki järjestelmän avoimet reklamaatioehdotukset, jotka käyttäjällä on oikeus nähdä. Riviä klikkaamalla saa auki lisätietoja reklamaatioehdotuksesta sekä rivin päässä olevasta painikkeesta voi hypätä sopimushallinnan puolelle tarkastelemaan/muokkaamaan reklamaatiota.    
 • Avoimet tehtävälistat
  • Listauksessa näkyvät kaikki järjestelmän avoimet tehtävälistat, jotka käyttäjällä on oikeus nähdä. Riviä klikkaamalla saa auki lisätietoja tehtävälistasta sekä rivin päässä olevasta painikkeesta voi hypätä sopimushallinnan puolelle tarkastelemaan/muokkaamaan tehtävälistaa.    
 • Omat muistutukset
  • Käyttäjä näkee hänelle kohdistetut muistutukset listauksena. Riviä klikkaamalla saa auki lisätietoja muistutuksesta sekä rivin päässä olevasta painikkeesta voi hypätä sopimushallinnan puolelle tarkastelemaan/muokkaamaan muistutusta.    
 • Omat tiedotteet
  • Listaus käyttäjälle suunnatuista tiedotteista. Riviä klikkaamalla saa auki lisätietoja muistutuksesta sekä rivin päässä olevasta painikkeesta voi avata koko tiedotteen.    


Esimiehen työpöydällä ovat näiden lisäksi vielä seuraavat kaksi widgettiä:

 • Ennakoidut arvot/yksikkö
  • Kaavio, josta voidaan tarkastella organisaation sopimusten ennakoidun arvon jakautumista yksiköittäin. Ennakoituja arvoja voidaan tarkastella sopimuksittain tai sopimuskokonaisuuksittain. Kaaviota voi halutessaan suodattaa näyttämään viisi/kymmenen yksikköä, jossa on eniten sopimuksia, tai haluttujen yksiköiden sopimuksien/sopimuskokonaisuuksien ennakoitujen arvojen jakautumista.  


 • Sopimusten vastuuhenkilöt
  • Kaavio, josta voidaan tarkastella organisaation sopimusten jakautumista sopimusvastuuhenkilöiden kesken. Kaaviota voi halutessaan suodattaa näyttämään viisi/kymmenen sopimusvastuuhenkilöä, joilla on eniten sopimuksia järjestelmässä, tai tietyn (tiettyjen) yksikö(ide)n sopimusten jakautumista vastuuhenkilöiden kesken.