Sopimuskorin käyttöön liittyvä ohjeistus videona:
Sopimuksille voidaan tehdä massamuutoksia sopimuskoritoiminnon kautta.

 • Muuta sisäinen sopimus -tietoa
 • Luku- ja muokkausoikeuksien muokkaus
 • Vaihda sopimustyyppiä
 • Siirrä sopimukset toiseen yksikköön (* Lisätoiminnallisuus)
 • Kopioi sopimukset ulkopuoliselle käyttäjälle (* Lisätoiminnallisuus)
 • Siirrä sopimukset ulkopuoliselle käyttäjälle (* Lisätoiminnallisuus)
 • Lisää sopimusliite
 • Lisää muu liite
 • Lisää metatietoja


Muutosten tekeminen


Käyttäjä valitsee sopimukset, jotka halutaan lisätä sopimuskoriin. Sopimukset voidaan lisätä yksitellen tai ”Lisää kaikki sopimuskoriin” -valinnalla, jolloin kaikki listauksen sopimukset lisätään sopimuskoriin samanaikaisesti. Sopimuskori


Siirron jälkeen siirrytään sopimuskorinäkymään, jossa muutokset voidaan tehdä. 


 • Sopimuskorissa muutokset voidaan tehdä halutuille sopimuksille valitsemalla nämä listasta tai kaikille korin sopimuksille kerralla.
  • Muuta sisäinen sopimus -tietoa 
   • Sopimus voidaan asettaa sisäiseksi sopimukseksi 
  • Luku- ja muokkausoikeuksien muokkaus
   • Voidaan muokata massamuokkauksena sopimuksen:
    • Vastuuhenkilöä
    • Varavastuuhenkilöä
    • Lukuoikeuksia
    • Muokkausoikeuksia
  • Vaihda sopimustyyppiä 
   • Valitse uusi sopimustyyppi 
   • Ota kantaa, periytyykö lisätiedot ja tehtävälistat 
    • Korvaa aiemmat tyypiltä perityt 
    • Lisää uudet 
    • Älä muuta 
  • Siirrä sopimukset toiseen yksikköön (* Lisätoiminnallisuus)
   • Valitse organisaatio
   • Valitse vastuuhenkilö
  • Kopioi sopimukset ulkopuoliselle käyttäjälle (*Lisätoiminnallisuus)
   • Kirjoita käyttäjän sähköposti
   • Valitse poistetaanko sopimukset sopimuskorista toiminnallisuuden jälkeen
  • Siirrä sopimukset ulkopuoliselle käyttäjälle (*Lisätoiminnallisuus)
   • Kirjoita käyttäjän sähköposti
  • Lisää sopimusliite
   • Valitse liite omalta koneelta tai verkkolevyltä
  • Lisää muu liite
   • Valitse liite omalta koneelta tai verkkolevyltä
  • Lisää metatietoja 
   • Lisää sopimuksille metatietoja


Tee tarvittavat muutokset ”Muokkaa” -valinnalla tai palaa näkymästä ”Peruuta” -toiminnolla.