Käyttäjähallinnan avulla luodaan perusta tarkoituksenmukaiselle ja tietoturvalliselle Cloudia sovellusten käyttämiselle. Tällä varmistetaan, että oikeat tiedot ovat saatavilla oikeille käyttäjille ja että nämä käyttäjät saavat suorittaa sallittuja toimenpiteitä.


Käyttäjähallinnan rakenne koostuu seuraavista osioista:

 • Omat tiedot
  • Perustiedot ja niiden muokkaus
  • Salasanan vaihto
  • Oman organisaation pääkäyttäjien yhteystiedot
  • Tieto siitä, mihin organisaation yksikköön oma käyttäjätunnus on linkitetty
  • Oman käyttäjätunnuksen roolit sekä käyttäjäryhmät
 • Käyttäjien hallinta
  • Millainen on käytettävä organisaatiorakenne (yksiköt ja alayksiköt)
  • Kunkin yksikön ja alayksikön yhteystiedot
  • Ketkä ovat palveluiden käyttäjiä
  • Mikä on kunkin käyttäjän käyttäjätunnus
  • Mihin organisaation osaan (yksikköön) käyttäjä kuuluu
  • Käyttäjien roolit eli mitä toimintoja käyttäjä saa missäkin sovelluksessa käyttää
  • Ryhmittele käyttäjiä käyttäjäryhmiin, joilla voit nopeammin jakaa käyttöoikeuksia (Cloudia Sopimus)
  • Toisen käyttäjän salasanan vaihtaminen tai resetointi, mikäli salasana on unohtunut
 • Sopimushallinnan asetukset
  • Roolit
  • Yhteystiedot
  • Ryhmät
 • Tiedot ja asetukset 
  • Organisaation tietojen ja asetusten muokkaus
  • Organisaation tilaamat sovellukset


KUVA: Käyttäjähallinnan etusivulle avautuvat käyttäjän omat tiedot